Programma woensdag 23 september

Hieronder vindt u het volledige programma van de woensdag. Klik hier voor het programma van donderdag 24 september. 

09.00 - 09.30 uur Virtuele lobby - u bent van harte welkom!
09.30 - 12.00 uur Plenair programma - deze ochtend staat in het teken van het thema bouwen. Sprekers van onder meer Royal BAM Group, TNO en de provincie Utrecht komen aan het woord. Zij vertellen over de digitale transformatie en hoe dit invloed heeft op de manier van bouwen en omgaan met de bouwopgaven in hun organisaties en de keten waarin ze met elkaar samenwerken.  Pauze, virtueel beursbezoek en netwerkmogelijkheden van 10.30 - 11.00 uur
12.00 - 13.15 uur Lunchpauze, virtueel beursbezoek en netwerkmogelijkheden
13.15 - 13.45 uur Parallelle sessies
  GIS versterkt de samenwerking en digitalisering bij VolkerWessels - VolkerWessels geeft inzicht in hoe GIS in meerdere divisies ingezet wordt in de volledige levenscyclus van haar projecten. GIS is een belangrijke component in de digitale transformatie en het gebruik groeit snel door standaardoplossingen en integraties. GIS verbindt binnen met buiten.We nemen u mee in innovaties en actuele ontwikkelingen rond BIM en GIS onder andere bij  Provincie Noord-Holland en Schiphol. Daarnaast laten we zien hoe GIS de uitvoering ondersteunt en wat de uitdagingen voor de komende jaren zijn.
Jan-Peter Ter Maaten, teamleider GIS (VolkerWessels Infra) - Jan-Peter is Teamleider GIS bij VolkerWessels Infra Competence Centre. Samen met zijn team beheert hij het ArcGIS-platform dat gebruikt wordt in acht verschillende werkmaatschappijen. Door zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft en zijn ArcGIS-ervaring is hij in staat pragmatische oplossingen te bieden voor interne en externe vraagstukken. Jan-Peter geniet enorm van de combinatie van kaarten en topografie, leidinggeven en de inhoud van de mooie projecten van VolkerWessels.
Jeroen Tishauser, informatiemanager (VolkerWessels Infra) - Jeroens voornaamste interesse ligt in het automatiseringproces door gebruik te maken van standaard beschikbare oplossingen. Zijn deze er niet, dan gaat hij op zoek naar interacties met als doel om de informatie-uitwisselingen binnen projecten te verbeteren. Hierbij zijn verandermanagement, intensief samenwerken met collega's en waarde-creatie voor de klant zijn grootste drijfveren als informatiemanager.
  Datagedreven naar een energie neutraal Bronckhorst 2030 - In Bronckhorst is er in de ArcGIS-omgeving een dashboard Energietransitie ontwikkeld en een bijbehorende StoryMap. Daarnaast wordt in samenwerking met het CBS gewerkt aan een nieuwe dataset rondom energietransitie en armoede. 
Erik de Kruik, adviseur data gedreven werken (Gemeente Bronckhorst) - Erik is sinds twee jaar als adviseur data gedreven werken betrokken bij de gemeente Bronckhorst. Daarnaast werkt hij als programma manager van de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer waar Hogeschool, Gemeente en IT-bedrijven samenwerken aan DataSience , IoT, AI etc. In de zeven jaar daarvoor werkte hij bij VNG-realisatie en is oprichter van het VNG-DataScience hub in Den Bosch.
  Capaciteitscontrole van het 4G netwerk - Inzicht in de capaciteit van het mobiele netwerk voor een verantwoorde besluitvorming is topprioriteit van een telecombedrijf. De digitale transformatie brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee om analyses in tijd en ruimte uit te voeren waardoor het gebruik en de capaciteit van het mobiele netwerk beter inzichtelijk wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het voorspellen van mobiel dataverkeer.
Steven Crielaard, kwaliteitsmanager / strategisch radioplanner (KPN) - Steven is in de afgelopen 5 jaar werkzaam geweest voor KPN. Na te hebben gewerkt in de productie en een uitstap via data werkt hij nu aan de strategische kant van het netwerk. In deze rol overziet hij de uitrol van nieuwe mobiele technieken en bekijkt de prestatie van het netwerk. Het vinden van de juiste elementen die de ervaring voor klanten steeds beter maken is zijn hoofdtaak.
Gabriela Spakman - Tánásescu, technisch consultant (Esri Nederland) - Gabriela is een specialist met meer dan 26 jaar ervaring, betrokken bij academisch en praktijkgericht onderzoek, docent en onderwijsontwikkelaar in universitair en hoger beroepsonderwijs in het vakgebied van Geodesie en Geo–Informatie. In de afgelopen jaren bezig met het oplossen van complexe/strategische informatievraagstukken door het combineren van GIS en data-science methoden en technieken.
  GIS diensten voor industriële veiligheid - GIS biedt een scala aan toepassingen voor huidige en toekomstige bedrijfsvoering van industriële bedrijven op gebied van asset- en compliance management. Bepaal of de uitbreidingsplannen mogelijk zijn binnen de complexe wet- en regelgeving in een vroeg stadium van planvorming en kies een optimale locatie voor de uitbreiding. Automatiseer de assetinspecties voor aantoonbare compliance.
Monique Berrevoets-Steenbakker, procesadviseur industriele veiligheid en crisisbeheersing (Antea Group) - Monique is de initiatiefnemer bij innovatieprojecten op het gebied van de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid en tools om dit beleid operationeel te maken. Haar persoonlijke drive is ervoor zorgen dat met behulp van dergelijke innovaties we op een efficiënte manier een betere grip krijgen op het beheersen van risicovolle processen.
Colinda Land, adviseur milieu (Port of Rotterdam) - Colinda beschouwt milieuaspecten (specialiteit externe veiligheid) bij projecten en initiatieven in de Rotterdamse haven en zoekt oplossingen voor knelpunten. Zij is o.a. betrokken bij het opstellen en toetsen van beleid voor windturbines en bij de realisatie van waterstofproductie en –structuur in de haven. Doel is om klanten te ontzorgen, initiatieven voor te bereiden bij het bevoegd gezag en kritisch te blijven op de impact op de ontwikkeling van omgeving en haven.
  Datagedreven reinigen - Bij Avri houden we voor 4 gemeenten de openbare ruimte schoon. Hierbij is data voor onze uitvoerders van groot belang om de omgeving goed schoon te kunnen houden. Wij gebruiken ArcGIS Online voor het schouwen van onkruid op verharding en het ledigen van prullenbakken. Hier maken wij weer dashboards en rapportages van om inzicht te krijgen in data en waar we kunnen verbeteren.
Bert Jan Oude Nijhuis, adviseur informatievoorziening (Avri) - Bert Jan is adviseur en GIS-specialist ter ondersteuning van al processen van Avri in de buitenruimte. Hij heeft gewerkt bij 3 gemeenten en bij Brunei Shell Petroleum. Zijn motto: 90% van de werkzaamheden bevat een locatie, dus je kunt niet meer zonder. GIS is niet spannend, maar noodzakelijk!
  GeoTOP en GIS: een 3D ondergrondmodel in de praktijk - GeoTOP is een model dat de ondiepe ondergrond van Nederland als een 3D raster voorstelt. Het model geeft informatie over de geologische laagopbouw, de grondsoort en de bijbehorende onzekerheden. Aan de hand van aansprekende voorbeelden zullen we zien hoe GeoTOP met behulp van GIS kan worden toegepast in vraagstukken waarbij de samenstelling van de ondiepe ondergrond een belangrijke rol speelt.
Jan Stafleu, geoloog/geomodelleur (TNO – Geologische Dienst Nederland) - Jan werkt sinds 2006 als geoloog en projectleider bij TNO – Geologische Dienst Nederland. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van 3D modellen van de ondiepe ondergrond van Nederland en stond aan de wieg van het gedetailleerde voxelmodel GeoTOP. Jan studeerde geologie in Utrecht en verrichtte promotieonderzoek aan de VU in Amsterdam. Daarna werkte hij 11 jaar als ICT’er bij Sogeti.
  Opzetten van een locatiestrategie - We staan voor veel uitdagingen waar locatie en geografie een belangrijke rol bij spelen. Tegelijk komen er veranderende businessvragen en technologische innovaties op ons af. Om te bepalen hoe de toekomstige GIS-omgeving eruit moet gaan zien, helpt het om eerst een locatiestrategie op te stellen. Een locatiestrategie beschrijft op hoofdlijnen hoe locatie en geografie worden gebruikt om organisatiedoelen te halen, welke waarde dit oplevert en de implementatie roadmap. Dit begint bij nadenken over bedrijfsstrategie, de manier van werken in de organisatie en het huidige IT-landschap.Tijdens deze sessie vertellen we meer over de aanpak, succesverhalen en hoe deze aanpak in een periode van digitaal werken toch goed gevolgd kan worden.
Bert Vermeij, senior business developer (Esri Nederland) - Geo-informatie en GIS zijn de professionele passie van Bert Vermeij, al meer dan 25 jaar. Zijn kracht is mensen  en organisaties meenemen in die passie en ze leren ontdekken wat de meerwaarde van ruimtelijke denken is. Hij adviseert over de toegevoegde waarde van passing van GIS, helpt business cases te bouwen en stippelt samen met klanten een strategische visie uit. Het gaat om het ontdekken van kansen voor geo in een organisatie en het zetten van vernieuwende stappen om bedrijfsprocessen te optimaliseren en met geo-informatie klanten beter te bedienen. 
Boris Minnaert, business consultant (Esri Nederland) - Boris is een business consultant die uw organisatie van business tot technologie overziet. Samen met u vertaalt hij uw strategie en businessvragen naar locatiestrategie, zoekt hij waar geografie uw bedrijfsprocessen kan verbeteren en geeft hij geografie een plek in uw enterprise architectuur. Hij is opgeleid als wiskundige, werkte 16 jaar bij IBM en is voorzitter van de Architecture Board van Esri Nederland.
  Voorlichtingssessie Esri GIS Professional Programma: de volgende stap in uw carrière  - De GIS-professional zit niet meer enkel achter de PC, maar er wordt verwacht dat hij vaardig is om de organisatie in beweging te krijgen. Er ontstaat een groeiende kennisbehoefte aan geo-informatie. Het Esri GIS Professional Programma is opgestart om deze kennisbehoefte binnen organisaties in te vullen.
Bart Smit, senior docent (Esri Nederland) - Bart is senior docent bij Esri Nederland. Hij heeft meer dan 17 jaar ervaring in het trainen en het toepassen van GIS-software. Als Esri Certified Professional heeft Bart een brede kennis van het ArcGIS-platform op zowel desktop als het Web GIS-gebied.
Evert Verveer, business manager opleidingen (Esri Nederland)  - Evert heeft een technisch bedrijfskundige achtergrond en ruim 12 jaar ervaring bij Esri Nederland in rol van business manager opleidingen. In zijn rol helpt hij organisaties met het formuleren en uitvoeren van een kennismanagement strategie. Hij adviseert over de benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers binnen organisatie processen op het gebied van GIS. 
13.45 - 14.00 uur Wisseltijd/korte pauze
14.00 - 14.30 uur Parallelle sessies
  BIM en 3D-GIS: Een krachtige combinatie in een tender? - In deze sessie laten we zien hoe we binnen één tender al optimaal gebruik maken van diverse hulpmiddelen om tot een goede aanbieding te komen. Te denken valt hierbij aan scans van de bestaande situatie, gebruik van open data t.b.v. input voor het ontwerp, koppelingen met parametrisch ontwerp, visualiseren in VR, BIM en of GIS-3D en het gebruik van 4D-modellen. Laat je verrassen door deze moderne high-end aanpak!
Paulus Eckhardt, director design & engineering (Ballast Nedam Infra Projects) - Paulus is werkzaam voor Ballast Nedam Infra Projects. Door zijn ervaring in leidinggevende posities begrijpt en doorgrondt hij de primaire en secundaire processen binnen de aannemerij en de ingenieursbranche. Zijn hele loopbaan heeft Paulus gewerkt binnen de kaders van innovatieve en geïntegreerde contractvormen voor ‘contractors’. Als director Design & Engineering en Proces Information Management ligt Paulus’ focus op een integraal ontwerp, uitvoeringsmethodiek en beheer en onderhoudsplan.
Tommie Jacobs, teamleider digital construction (Ballast Nedam Infra Projects)
  Technologie: motor achter breedgedragen participatie - Iedereen is op een eigen manier betrokken bij de leefomgeving. Technologie en data helpen om er zicht op te krijgen én om de unusual suspects te bereiken. Onder meer de gemeente Ede organiseert participatie daarom datagedreven. Op postcodeniveau weten zij welk type inwoner waar woont, wat hun betrokkenheid is en wat hun voorkeuren zijn. Zo kan de gemeente bij vraagstukken aansluiten op inwoners.
Machteld Beekhuis, adviseur communicatie- en participatiestrategie (Citisens) - Machteld is adviseur communicatie- en participatiestrategie en heeft ruime ervaring als gebiedsmarketeer. Ze heeft een achtergrond in internationale economie en economische geografie. Machteld ziet snel verbanden en handelt doortastend.
Janneke Versteeg, communicatieadviseur (Gemeente Ede) - Janneke werkt sinds 2011 als communicatieadviseur bij de gemeente Ede. Zij werkt aan uitdagende projecten en programma’s, zoals het programma Ede Energieneutraal, project Parklaan, het nieuwe intercitystation Ede-Wageningen en de ontwikkeling van de voormalige kazerneterreinen.  
  ArcGIS als zenuwcentrum in het Burgernet netwerk - De 112 Meldkamer van Den Haag maakt gebruik van het ArcGIS-platform om realtime ruimtelijk inzicht te hebben bij incidenten. Hiermee worden ook Burgernet-acties geactiveerd. Ontdek hoe de applicatie van Tensing de meldkamer dagelijks helpt om burgers op te roepen om uit te kijken naar personen of voertuigen, hoe dit proces verloopt en welke technologieën hierbij komen kijken.
Dennis Vedder, business development manager (Tensing) - Dennis is sinds 2019 business development manager bij Tensing. Hij vormt de brug tussen de GIS en data behoeften van organisaties en de GIS specialisten en slimme oplossingen van Tensing.
  KLIC/WIBON in ArcGIS voor beheer/grondroerders - Introductie van een nieuwe mogelijkheid om op een efficiënte manier in ArcGIS te verwerken. Hiermee kan de netbeheerder/grondroerder gemakkelijk en snel de KLIC-gegevens combineren met eigen data. Daarmee komt de aanwezige infrastructuur binnen bereik van de volledige kracht van het ArcGIS-platform. 
Dimitry Dekker, Sr IT-Business architect & directeur (Net4s) - Dimitry is mede-oprichter en eigenaar van Net4s. In projecten heeft Dimitry meestal de rol van Architect of Consultant. Dimitry heeft ruime ervaring in het ontwerpen en inrichten van geografische informatievoorziening en de raakvlakken daarvan met de omliggende systemen en de processen die van die systemen gebruik maken. 
Rick Postma, projectleider/senior engineer (Fudura) - Als projectleider / senior engineer binnen Fudura, is Rick verantwoordelijk voor de complexere klantaanvragen voor nieuwe aanleg, verzwaring of uitbreiding van het niet gereguleerde netdeel van een middenspannings aansluiting / eigen klantnet in het 10 / 20 KVA spanningsdomein. Hieronder vallen taken zoals: het vertalen van klantwens naar technisch ontwerp, het maken van een calculatie van het technisch ontwerp, het aansturen van de werkvoorbereiding en aannemers en het uitrekenen van netspecifieke componenten zoals beveiligingen en MS-kabelverbindingen. Maar ook het doorreken van middenspanningsnetten op belastbaarheid, kortsluitvastheid en selectiviteit en de begeleiding van het project van aanvraag tot oplevering.
  3D brengt kansen in kaart voor Groningen - De gemeente Groningen wil de juiste keuzes maken bij het inrichten van een nieuwe stadswijk. Veel onderwerpen zoals archeologie, grondwater en bodemsamenstelling komen hier bij elkaar. Het visualiseren in 3D biedt kansen om informatie vanuit verschillende disciplines te combineren. Waar raken verschillende beleidsthema's elkaar? In deze presentatie laten we zien hoe 3D kan ondersteunen in het maken.
Gerd de Wolde, coördinator basisregistratie ondergrond en (3D) GIS ondergrond (Gemeente Groningen) - Gerd werkt 17 jaar bij de gemeente Groningen (Geo&Data) als coördinator basisregistratie ondergrond en (3D) GIS-ondergrond. Het meest prestigieuze project is de 3D Digital City Gemeente Groningen waarin we de bovengrond als ondergrond in 3D gaan visualiseren. Zijn doel is het samenbrengen van (bodem)data met een hoge kwaliteit en deze beschikbaar stellen voor andere beleidsvelden.
Andries Nolles, GEO-ICT consultant (Ordina) - Andries is GEO-ICT consultant bij Ordina en heeft verschillende opdrachten uitgevoerd bij Rijkswaterstaat, gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest.
 Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan bij gemeente en provincie binnen het geo-werkveld. Binnen zijn huidige functie is zijn passie het optimaal ondersteunen van organisatievragen met de juiste technische oplossingen.
  De volgende stap in uw Web GIS-transitie - Veel organisaties hebben de stap gezet naar een Web GIS-omgeving. Wat zijn uw mogelijkheden om meer waarde te halen uit deze investering? Hoe zet u volgende stappen in de Web GIS-transitie en waar kunt u tegenaan lopen? We staan ook stil bij verandermanagement en bedrijfscultuur, want het is ook belangrijk om de organisatie mee te krijgen, bijvoorbeeld bij de introductie van Self Service.
Boris Minnaert, business consultant (Esri Nederland) - Boris is een business consultant die uw organisatie van business tot technologie overziet. Samen met u vertaalt hij uw strategie en businessvragen naar locatiestrategie, zoekt hij waar geografie uw bedrijfsprocessen kan verbeteren en geeft hij geografie een plek in uw enterprise architectuur. Hij is opgeleid als wiskundige, werkte 16 jaar bij IBM en is voorzitter van de Architecture Board van Esri Nederland.
Jan de Wit, business consultant (Esri Nederland) - Vanuit zijn rol als business consultant werkt Jan al meer dan 25 jaar voor overheden: zoals rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten. Hij helpt hen met procesondersteuning met behulp van GIS. Hierbij is Jan gespecialiseerd in ArcGIS-oplossingen voor overheidsprocessen, in ondersteuning van het mobiele werken en in ArcGIS Online / Portal for ArcGIS-oplossingen.
14.30 - 15.00 uur Pauze, virtueel beursbezoek en netwerkmogelijkheden
15.00 - 15.30 uur Parallelle sessies
  Projectbeheersing: Data als Driver voor Beslissingen - Succesvolle realisatie van projecten, een combinatie van kennis en ervaring? Of worden succesvolle projecten van nu en de toekomst gerealiseerd door een combinatie van kennis, ervaring en data? Deze presentatie gaat in op hoe data onze manier van werken kan versterken en hoe je dit effectief doet.
Mark Moerman, Lead Digital Project Management (Count & Cooper)
  Invulling BIM/GIS data lifecycle - Naast dat BIM-data snel, efficiënt verwerkt kan worden in de Schiphol Geo-omgeving voor de ontsluiting van bouwinformatie, is het terugleveren van Geodata aan nieuwe projecten belangrijk om deze efficiënt te kunnen starten. In deze presentatie wordt toegelicht hoe Schiphol het BIM/GIS lifecyclemodel toepast en hoe ArcGIS Pro en FME gebruikt worden voor de geautomatiserde verwerking van BIM-modellen.
Lars de Vries, FME ontwikkelaar (Omkeere) - Lars is vanuit zijn bedrijf Omkeere B.V. betrokken bij de realisatie van de Schiphol BIM visie in het ESRI Geo Platform. Bij Schiphol houdt Lars zich voornamelijk bezig met de uitwisseling van informatie tussen BIM en GIS. Lars heeft inmiddels zo’n 15 jaar ervaring met GIS, BIM en data-uitwisseling bij o.a. het Kadaster, Heijmans N.V. en als zelfstandige / eigenaar van Omkeere B.V..
Gerben Tiemens, geo architect (Schiphol Group) - Gerben is al van jongs af aan geïnteresseerd in ruimtelijke informatie. Na de opleiding aan Wageningen Universiteit heeft hij deze kennis professioneel ingezet vanuit consultancy bij vele overheden en bedrijven. In zijn huidige rol als IT Architect voor ruimtelijke informatie op Schiphol is Gerben verantwoordelijk voor geo in de ontwerpen van het applicatielandschap en toepassingen Schiphol breed. 
  Dataroom IJsselbruggen A12 - RWS - In de waardeketen voor prestatiemanagement bij Rijkswaterstaat (RWS) is versnelling en verbetering noodzakelijk om V&R-opgaven tijdig aan te pakken. Deze procesverbetering is voor de contractfase ontwikkeld bij IJsselbruggen A12 en wordt ondersteund door een dataroom met RWS-bouwstenen. Hierdoor worden risico’s eerder opgemerkt en zorgen directe datakoppelingen voor beter inzicht en overzicht bij stakeholders.
Martijn van Drunen, procesadviseur aanleg & onderhoud (Rijkswaterstaat) - In de keten van aanleg en onderhoud van onze Rijks(vaar)wegen is samenwerking noodzakelijk tussen alle betrokkenen. Als procesadviseur zet Martijn zich in voor verbeteringen in die samenwerking. Vaardigheden zijn adviseren, verbinden, procesmatig denken en innoveren. Martijn heeft kennis op het gebied van Assetmanagement, Infrastructuur, BIM, Asset-informatiemanagement, Systems Engineering en GIS. 
Marcel Steenis, projectmanager (Sweco) - GIS is een complex werkveld. De missie van Marcel is om ruimtelijke informatie juist laagdrempelig toegankelijk te maken, zodat iedereen er mee kan werken in zijn of haar werk. GIS moet mensen én processen verbinden. De technologie moet dat faciliteren.
  Van drone naar VR in 30 minuten - De geniebataljons van de Landmacht opereren in omgevingen waar data en connectiviteit niet altijd voor handen zijn. Snel meer inzicht verkrijgen in een omgeving is van belang voor het operationeel succes. Daartoe zijn verschillende workflows opgezet die binnen 30 minuten van een dronebeeld een 3D-omgeving creëren voor gebruik in GIS en VR, geschikt voor het vergroten van Situational Awareness en virtuele training.
Edwin de Leeuw, business unit manager GEO-ICT (Ordina GEO-ICT) - Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie gebruikte de papieren kaart als hét middel om operaties te plannen en informatie te delen. Na zijn loopbaan als officier heeft hij zich in verschillende rollen op digitale innovatie gestort. Sinds 2018 combineert hij beide ervaringen als Business Unit Manager GEO-ICT bij Ordina.
Stephan Eikemans, stafmedewerker GIS (41 Pantsergeniebataljon, een operationele eenheid van de Landmacht) - Stephan is opgeleid aan de Bosbouw en Cultuurtechnische School (BCS) te Velp en heeft later Geodesie en Geoinformatie gestudeerd. Als GIS-specialist bij de 41PAGNBAT werkt hij aan GIS-gerelateerde vraagstukken. Z
ijn missie is verbeteren van GIS-kennis binnen de Genie en zorgen dat continuïteit van kennis en ervaringen gewaarborgd blijven.
  Hoe ziet de ideale organisatie eruit? - Er staat een werkende Web GIS-omgeving of daar bent u mee bezig. Welke rollen en verantwoordelijkheden zouden belegd moeten zijn in de ideale Web GIS-organisatie? Welke kennis is daarbij nodig? Op welke manier is deze kennis op te doen? En hoe zorgt u ervoor dat de rollen ook worden geadopteerd en goed invulling kunnen geven aan de processen en doelstellingen?
Martin Schluter, manager producten en opleidingen (Esri Nederland) - Martin werkt al ruim 20 jaar actief in het werkveld van GIS en ICT. Bij Esri Nederland heeft hij verschillende consultancy en managementrollen vervuld. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor portfolio, productmanagement en Opleidingen. Eerder heeft hij gewerkt bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen en was hij een aantal jaar delivery verantwoordelijke bij een verzekeringsmaatschappij.
Evert Verveer, business manager opleidingen (Esri Nederland)  - Evert heeft een technisch bedrijfskundige achtergrond en ruim 12 jaar ervaring bij Esri Nederland in rol van business manager opleidingen. In zijn rol helpt hij organisaties met het formuleren en uitvoeren van een kennismanagement strategie. Hij adviseert over de benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers binnen organisatie processen op het gebied van GIS. 
15.30 uur Virtuele afsluiting

Online editie Esri GIS Conferentie & Tech