Skip to Content

Middagprogramma

Diamond Room | 13.30 - 17.00 uur


Beheren, optimaliseren en personaliseren van uw organisatieportaal (13.30 - 14.30 uur)

Het portaal staat centraal in het Web GIS. Hierin worden de rollen van gebruikers, de basiskaarten voor gebruikers en hoe het portaal beveiligd is geregeld. In deze presentatie ligt de focus op het beheren van het portaal en het optimaliseren en personaliseren van de portaalinstellingen, zowel voor ArcGIS Online als voor het ArcGIS Enterprise-portaal. Aan de hand van best-practices wordt getoond hoe het portaal een bijdrage kan leveren aan de impact die geo-informatie kan hebben binnen uw organisatie.

HYLKE BAKKER - specialist
Hylke is sinds 2015 werkzaam bij Esri en afgestudeerd als Bestuurskundige aan de Erasmus Universtiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft Hylke veel ervaring opgedaan met het analyseren, beoordelen en oplossen van complexe vraagstukken in de bestuurlijke sector. Deze kennis past hij nu toe op een grote verscheidenheid aan geografische en technologische vraagstukken en met name op vraagstukken rondom ArcGIS Enterprise in zijn rol als support engineer.

ELLEN VAN DEN BERG - content engineer
Ellen is sinds 2015 werkzaam bij Esri Nederland. Tijdens haar studie Environmental Sciences aan de Wageningen Universiteit (WUR) deed ze veel kennis op over het analyseren van complexe milieuvraagstukken vanuit een systeemperspectief. Ellen zet haar kennis over geografische systemen in als content engineer binnen het content-team. Een aantal van haar specifieke aandachtsgebieden zijn de Living Atlas, demographics, klimaatdata, historische kaarten en de lokalisatie van ArcGIS in Nederland.


Modern netwerkbeheer op basis van ArcGIS Utility Network Management (14.45 - 15.45 uur)

De utility-sector kenmerkt zich door beperkte resources, complexer wordende netwerken en intensieve samenwerking met aannemers & andere stakeholders. Om die uitdagingen te faciliteren is een nieuwe generatie netbeheertechnologie noodzakelijk. ArcGIS Utility Network Management (UNM) biedt diverse geavanceerde toepassingen die de netbeheerder klaar maakt voor de toekomst. In deze sessie gaan we dieper in op de achtergrond van UNM, de functionaliteit, de nieuwe release en de roadmap.

MAARTEN TROMP - solution architect
Maarten is fysisch geograaf en heeft vanaf het begin van zijn loopbaan de focus gelegd op de ICT-kant van de geografie. Het integreren van GIS in het bestaande ICT-landschap van organisaties (en natuurlijk andersom) is zijn specialiteit.

MARTIN LUBACH - business manager
Martin is sinds 2012 werkzaam binnen Esri Nederland en sindsdien betrokken bij o.a. de Utility & Telecom sector. Zijn bedrijfskundige achtergrond zet hij bij voorkeur in om de vertaling te maken van actuele uitdagingen in de sector naar ArcGIS gebaseerde oplossingen.

MARTIJN KLITSIE - technisch consultant
Martijn is sinds 2018 werkzaam binnen Esri Nederland als technisch consultant. Zijn focus ligt op Utility Network Management, ArcGIS Enterprise en ArcGIS Pro. Met een professionele achtergrond binnen de drinkwatersector heeft hij een uniek perspectief voor het vertalen van klantvragen naar oplossingen binnen het ArcGIS platform.


Q&A-sessie (16.00 - 17.00 uur)

Heeft u naar aanleiding van wat u heeft gezien of gehoord op de Esri GIS Tech nog vragen? Kom dan naar deze afsluitende Q&A-sessie, waarin we met elkaar in gesprek willen gaan. Een team van ervaren productspecialisten staat voor u klaar om al uw inhoudelijke vragen over ArcGIS te beantwoorden. Of u nu wilt weten tot wanneer ArcMap supported is, u een vraag heeft over de roadmap van bijvoorbeeld ArcGIS Online of wilt weten hoe u het beste productfeedback kunt doorgeven. Deze sessie organiseren we voor u om dat soort vragen te stellen en er antwoord op te krijgen. De sessie wordt gefaciliteerd door digitale hulpmiddelen, zodat u laagdrempelig vragen kunt stellen en samen met de andere aanwezigen op vragen kunt stemmen om deze prioriteit te geven. Neem dus vooral uw smartphone of tablet mee om actief deel te nemen.

JORIS BAK (manager product consultancy en content), JEROEN VAN WINDEN (Chief Technology Officer), ERNST EIJKELENBOOM (product consultant), NIELS VAN DER VAART (productmanager), ARJEN PLUIM - (manager support), BORIS MINNAERT (enterprise architect) en RUBEN BRUIJNING (product consultant)