Skip to Content

Disclaimer e-mail


Disclaimer

Dit e-mailbericht en eventuele hieraan toegevoegde bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Het is niet toegestaan om de informatie uit deze e-mail zonder toestemming van de afzender verder te verspreiden. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en eventuele hieraan toegevoegde bijlagen te retourneren naar de afzenderen alle kopieën ervan teverwijderen en te vernietigen. Esri Nederland B.V. (hierna: Esri Nederland) sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit dit e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt. Esri Nederland garandeert niet dat dit e-mailbericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen

Mailings die Esri Nederland via haar Marketing Automation-systeem Act-On verstuurd, hebben de volgende linkopbouw: nu.esri.nl/acton/een-aantal-cijfers/en-letters. Zo weet u of de e-mail afkomstig is van Esri Nederland. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op links in e-mails die u ontvangt. 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Esri Nederland zijn de Algemene Voorwaarden Esri Nederland van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. Esri Nederland B.V. aanvaardt enkel schriftelijk aangegane verbintenissen, waarbij e-mail berichten als louter informatief worden aangemerkt.

Laatst bijgewerkt: oktober 2020