Skip to Content

Bijdragen aan een betere wereld.

 

 

Esri Nederland werkt in een omgeving waarin de aandacht voor de wereld om ons heen van groot belang is. Met onze technologie zijn wij bevoorrecht om een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken die direct te maken hebben met onze leefomgeving en het gebruik hiervan. Het is onze overtuiging dat de kracht van geografische informatie leidt tot een beter begrip van onze wereld en daarmee tot betere besluiten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid om kritisch te zijn op de impact die onze werkzaamheden hebben op het milieu. Wij willen duidelijk zijn over onze bijdragen aan de maatschappij.

Esri Nederland werkt maatschappelijk verantwoord binnen de kaders van een vastgesteld MVO-beleid [PDF]. Dat beleid heeft een focus op onze bijdrage aan onderwijs en onderzoek, in de breedste zin van het woord. Als onderdeel van het wereldwijde Esri verwijzen wij ook graag naar Esri’s Corporate Social Responsibility Statement [PDF]. 

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit staat bij Esri Nederland hoog in het vaandel. Onze medewerkers handelen in het belang van onze klanten en belanghebbenden, om zo de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Esri Nederland streeft naar continue verbetering binnen alle activiteiten. Wij toetsen intern de effectiviteit van onze processen, zoeken actief naar input van klanten en medewerkers en identificeren proactief kansen en risico’s om continue verbetering te realiseren.

Onmisbaar is daarbij de input van onze klanten en andere belanghebbenden. Dit stelt ons in staat eventuele knelpunten snel op te pakken. Indien u opmerkingen en/of verbetersuggesties heeft, dan horen wij dit graag.

Onze intenties op kwaliteitsgebied zijn vastgesteld in een kwaliteitsbeleid.  

Informatiebeveiliging

Informatiestromen binnen Esri Nederland hebben bijna altijd te maken met de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van privacygevoelige persoonsgegevens of zakelijke gegevens.

Het is daarom erg belangrijk voor Esri Nederland om ervoor te zorgen dat deze gegevens op een goede en adequate manier zijn beveiligd en dat alleen die personen toegang hebben tot de gegevens die op basis van hun rol de gegevens moeten gebruiken voor de verdere uitvoering van werkzaamheden.

Om optimaal onze informatie te beveiligen, hebben wij het beheer hiervan geïntegreerd met het kwaliteitsmanagement, zodat we ook op dit gebied continu blijven verbeteren. Indien u opmerkingen en/of verbetersuggesties heeft of een datalek vermoedt, dan horen wij dit graag.

Onze intenties omtrent informatiebeveiliging zijn vastgesteld in een informatiebeveiligingsbeleid. Onze beheersmaatregelen zijn te vinden in onze verklaring van toepasselijkheid (deze kunt u opvragen)

Certificering

Wij zijn sinds 1995 volgens de ISO 9001 norm gecertificeerd en sinds 2020 volgens de ISO 27001. 

Naar de homepage