Skip to Content

Klachtenprocedure

Onze medewerkers stellen alles in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u ontevreden bent over een dienst of product van Esri Nederland, kunt u daarover bij ons een klacht indienen. Wij zoeken graag samen naar een oplossing.

Hoe dient u een klacht in?

Via onderstaand digitale klachtenformulier

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat u de klacht heeft verstuurd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging en nemen wij telefonisch contact op. U krijgt daarbij de gelegenheid uw standpunt toe te lichten. Indien gewenst wordt de inhoud van dit gesprek schriftelijk teruggekoppeld. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen telefonisch contact op te nemen en  klachten binnen een termijn van zes weken af te handelen. Complexere klachten kunnen echter een langere doorlooptijd kennen. De klacht wordt behandeld door een ander persoon dan degene die betrokken is bij uw klacht. 

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld de volgende informatie in het digitale klachtenformulier: 

• Uw naam, adres, e-mailadres en een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent;

• Duidelijke omschrijving van uw klacht;

• Eventuele offerte-, opdracht- of factuurnummer waarop uw klacht betrekking heeft;

• Eventuele bijlagen ter onderbouwing van uw klacht.