Esri Nederland Terms of Use

 

Op het gebruik van de data, services en premium apps van Esri Nederland zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

  • De data blijven eigendom van Esri Nederland en gebruik ervan is alleen toegestaan in combinatie met Esri-software op basis van onze Fair Use Policy.
  • De Fair Use Policy houdt in dat u de beschikbaar gestelde webservices en de daarbij beschikbaar gestelde data kunt gebruiken zolang u de website niet zo zwaar belast dat andere gebruikers daar substantiële hinder van ondervinden. 
  • Organisaties mogen maximaal vijftig miljoen basiskaart en geosearch transacties uitvoeren binnen een periode van twaalf maanden. Eén transactie staat gelijk aan acht tileaanvragen van 256x256 pixels of één zoekactie voor één adres of plaats.
  • De data die via de website toegankelijk zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid of derden. Esri Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de data. Esri Nederland vervaardigt deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en draagt zorg voor het actualiseren van de onderliggende data. Het kan echter voorkomen dat bij het omzetten van de ter beschikking gestelde data naar de data fouten of gebreken optreden. Eveneens geldt dat de data niet automatisch worden gesynchroniseerd met de door de betreffende overheden of derden ter beschikking gestelde gegevens, waardoor het na een wijziging van die gegevens enige tijd kan duren voordat de data zijn geactualiseerd. Esri Nederland vraagt hiervoor uw begrip. 
  • Verwijzingen naar auteursrechten (copyrights) van Esri Nederland en derden dienen altijd overgenomen te worden.
  • De data mag offline worden gebruikt mits de data door middel van de Esri Content Packages is gedownload. 
  • Het is niet toegestaan de data verder te distribueren of te gebruiken in navigatiesystemen of in applicaties die worden gebruikt in risicovolle omstandigheden.

Indien u constateert dat data onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt Esri Nederland het bijzonder op prijs als u Esri Nederland hierop attendeert via content@esri.nl.

Esri Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de door haar gepubliceerde en gegenereerde data aan te passen of onderdelen te verwijderen en premium apps te verbeteren zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Eveneens behoudt Esri Nederland zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden aan te passen. Voor het overige behoudt Esri Nederland zich alle rechten voor. 

Voorwaarden in PDF.