Skip to Content

Proclaimer

       

Proclaimer ter zake van BAG-gegevens - Esri Nederland B.V.

Esri Nederland B.V., hierna te noemen “Esri Nederland”, verleent gebruikers van producten van Esri Nederland, die tevens een onderhoudscontract met Esri Nederland hebben afgesloten, toegang tot de BAG File geodatabase. Binnen deze geodatabase worden gegevens uit de Basisregistratie adressen en gebouwen (“BAG-gegevens”) ter beschikking gesteld. De BAG-gegevens zijn door het Kadaster als open data ter beschikking gesteld en worden door Esri Nederland omgezet (de “Data”). Onder het omzetten wordt verstaan een technisch proces waarbij Esri Nederland de gegevens omzet naar het Esri file geodatabase formaat en waarbij op basis van de open data een aanvullend afgeleid adresbestand wordt gegenereerd.

Veel ArcGIS-gebruikers maken gebruik van de BAG, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Esri Nederland vindt het belangrijk dat ArcGIS-gebruikers probleemloos met open data van de overheid kunnen werken. Om de gegevens van de BAG toegankelijk te maken voor gebruikers van ArcGIS is de BAG file geodatabase gemaakt. De Data bevat de contouren van bouwvlakken, maar ook aanvullende gegevens zoals het bouwjaar. En van ieder adres is de locatie en het gebruiksdoel bekend.

De Data worden op de volgende wijze geleverd: na aanvraag ontvangt de gebruiker een zipfile, met daarin de Geodatabase, een beschrijving van de inhoud van de database en een .mxd file.

De data opgenomen in de BAG vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Data komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Esri Nederland. Esri Nederland vervaardigt deze Data met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en draagt zorg voor het actualiseren van deze Data. Het kan echter voorkomen dat bij het omzetten van de door het Kadaster ter beschikking gestelde data naar de Data fouten of gebreken optreden. Een voorbeeld is dat er in enkele gevallen een lichte afwijking kan bestaan in de ligging van een object of dat bestaande objecten ontbreken. Eveneens geldt dat de Data niet automatisch worden gesynchroniseerd met de BAG-gegevens, waardoor het na een wijziging van BAG-gegevens enige tijd kan duren voordat de Data zijn geactualiseerd. Esri Nederland vraagt hiervoor uw begrip. De Data worden tweemaal per jaar geactualiseerd en beschikbaar gesteld. De geactualiseerde data wordt niet proactief opnieuw uitgeleverd, gebruikers kunnen nieuwe versies opnieuw aanvragen via de website van Esri Nederland. Voor actuelere gegevens adviseren wij het gebruik van de BAG webservice van Esri Nederland. Deze webservice wordt met een hogere frequentie geactualiseerd en ontsluit de inhoud van de Data via een webservice.

Indien u constateert dat data onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt Esri Nederland het bijzonder op prijs als u Esri Nederland hierop attendeert via content@esri.nl

Esri Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de door haar gegenereerde Data aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Eveneens behoudt Esri Nederland zich het recht voor om de onderhavige proclaimer aan te passen, over welke aanpassing Esri Nederland u zal berichten.

De Data blijven eigendom van Esri Nederland. Het is toegestaan om op basis van de Data nieuwe dataproducten te publiceren, echter dan dient u wel de naam “Esri Nederland/BAG” als bron in de metadata te vermelden.