Skip to main content

Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Esri Nederland B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

Wilt u een exemplaar per post ontvangen dan zenden wij u deze kosteloos toe. U kunt dit aanvragen via het contactformulier.

Licentievoorwaarden 

Op het gebruik van de door Esri Nederland geleverde software en abonnementen zijn licentievoorwaarden van toepassing die zijn vastgelegd in licentie-overeenkomsten:

Esri Nederland levert diverse software en data van derden, waarop licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn. Voor zover deze voorwaarden niet digitaal ter beschikking zijn, sturen wij u deze ter ondertekening toe.

Privacy

Esri stelt een Data Processing Addendum [PDF| ter beschikking. Meer informatie hierover is te vinden op de website

Voorwaarden onderhoud en abonnementen

  • Het eerste jaar onderhoud is (tenzij anders vermeld) inbegrepen in de aanschaf van de software. Vervolgonderhoud en abonnementen worden jaarlijks gefactureerd in de maand voorafgaand aan de onderhouds-/abonnementsperiode.
  • Het onderhouds-/abonnementsbedrag is per vooruitbetaling verschuldigd.
  • De looptijd van het onderhouds-/abonnementscontract is (tenzij anders vermeld) één jaar en wordt steeds met één jaar stilzwijgend verlengd.
  • De opzegtermijn is drie maanden voor vervaldatum en de opzegging dient schriftelijk te worden medegedeeld.
  • De prijzen van het onderhoud/abonnement kunnen jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd volgens het CPI totaal besteding van CBS (jaarmutatie juli-juli). Hierover ontvangt u jaarlijks bericht.
  • Alle prijzen voor vervolgonderhoud en verlenging abonnementen zijn indicatief.

Voorwaarden onderhoud en abonnementen [PDF]

Voorwaarden dienstverlening en opleidingen 

Uitvoering
De uitvoering vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Strippenkaart voorwaarden

  • Iedere strip heeft een waarde van 8 uur. De strippen voor werkzaamheden op locatie kunnen alleen in blokken van 8 uur worden gepland. De strippen voor werkzaamheden die op kantoor van Esri Nederland uitgevoerd worden, kunnen in blokken van 4 uur worden gepland.
  •  De strippenkaart is geldig tot 12 maanden na opdrachtverstrekking, niet opgemaakte strippen komen na deze termijn te vervallen.

Verzetten of annuleren dienstverlening door Opdrachtgever
Afspraken voor dienstverlening kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot tien werkdagen voor afgesproken datum(s). Bij annulering of verzetten binnen tien werkdagen wordt 50 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten binnen twee werkdagen, of bij niet verschijnen, brengen wij de geoffreerde kosten volledig in rekening.

Verzetten of annuleren opleidingen door Opdrachtgever
Afspraken voor opleidingen kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot twintig (20) werkdagen voor afgesproken data. Bij annulering of verzetten tussen twintig (20) en vijftien (15) werkdagen wordt 25 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten tussen vijftien (15) en tien (10) werkdagen wordt 50 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten binnen tien (10) werkdagen, of bij niet verschijnen, brengen wij de geoffreerde kosten volledig in rekening. Bij verhindering van de deelnemer voor een opleiding is het toegestaan een vervanger te sturen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Esri Nederland zijn overeengekomen.

Voorwaarden dienstverlening en opleidingen [PDF]

Voorwaarden data, services en premium apps Esri Nederland

Op het gebruik van de data, services en premium apps van Esri Nederland zijn de Esri Nederland Terms of Use van toepassing.

Op het gebruik van SPOTinfo datasets is de EULA Licentiegever SPOTinfo en Licentienemer Esri Nederland van toepassing.

Op het gebruik van Eco-Movement datasets zijn de Esri Nederland Terms of Use en Productspecifieke gebruiksvoorwaarden Eco-Movement B.V. datasets van toepassing.

Proclaimer

Beleidsdocumenten

Esri Nederland stelt de volgende beleidsdocumenten online ter beschikking:

Laatst bijgewerkt: januari 2023