3 redenen om nu met GeoAI te beginnen

Grote kans dat ook uw organisatie de visie heeft om datagedreven te werken. En dat slimme innovaties nodig zijn om dat te bereiken. Tegelijkertijd is er steeds meer data beschikbaar als input voor deze werkwijze. Noodzakelijk om tot inzichten te komen waarop slimme besluiten genomen worden. De grote groei in hoeveelheid en beschikbaarheid van data heeft ook een nadeel. Het is steeds lastiger om deze wildgroei aan data te begrijpen, laat staan om te zetten naar inzichten. Op dit snijvlak biedt de combinatie van Geospatial en Artificial Intelligence (GeoAI) een betrouwbare en efficiënte oplossing. Lees hieronder 3 redenen waarom nu een goed moment is om met GeoAI aan de slag te gaan.  

 

1. AI voorbij de hype

Artificial Intelligence (AI) heeft de afgelopen jaren grote stappen vooruit gezet. De snelheid van deze ontwikkeling is mede gedreven door ‘de hype’. Ondertussen komen we dagelijks, soms onbewust, in aanraking met AI, zoals bij zelfrijdende auto’s, chatbots en Facial Recognition.  

Ook binnen ons vakgebied is de krachtige combinatie van AI met geografie en GIS gegroeid van de grote onbekende naar een belofte met het geïntegreerde antwoord op alles. Onderzoeksbureau Gartner heeft de volwassenheid van AI onderzocht, aan de hand van de ‘Hype Cycle’. Alle technologische innovaties doorlopen de verschillende fasen in deze cyclus. Niet voor elk onderwerp verloopt dit even voorspoedig en rooskleurig. Sommige onderwerpen blijven steken op de ‘Top van de Overspannen Verwachtingen’, waar andere nooit het ’Dieptepunt van Teleurstelling’ zullen overwinnen. Uiteindelijk kan een innovatie als volwassen worden beschouwd, wanneer het ’Plateau van de Productiviteit’ bereikt wordt; het niveau waar AI in 2021 naartoe gestegen is.   

 

De afgelopen jaren hebben we de progressie van GeoAI in deze cyclus op de voet kunnen volgen. Aan het begin van de cyclus, was het vooral een onderwerp dat veel ter sprake kwam, maar nog te onbekend om daadwerkelijk toe te passen. Vervolgens werden de eerste stappen gezet met de technologie op innovatie-gebied, maar had het onderwerp nog moeite om te landen in organisaties. Op dit moment ervaren we dat GeoAI steeds vaker in de praktijk wordt toegepast en in gebruik genomen. Waardoor het nu echt zijn waarde voor organisaties bewijst.  

Dat GeoAI het ‘Plateau van de Productiviteit’ heeft bereikt betekent zeker niet dat er niet verder ontwikkeld wordt. Door de ‘Hype Cycle’ is er veel geleerd over GeoAI en de (oneindige) mogelijkheden. Doordat de basis nu bekend is en de kracht bewezen, kan er meer geïnvesteerd worden in verdere ontwikkelingen en uitbreidingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het groeiende aanbod aan kant-en-klare Deep Learning Packages in de Levende Atlas. Dit zijn voorgetrainde Deep Learning-modellen, die u als ArcGIS-gebruiker direct, vanuit de Levende Atlas, toepast op uw eigen data.  

2.  Betrouwbare technologie

Technologie vormt de basis voor het analyseren van grote hoeveelheden data. Zonder de juiste technologie is het (handmatig) verwerken hiervan onbegonnen werk. De mogelijkheden op het gebied van GeoAI zijn de afgelopen jaren in sneltreinvaart toegenomen. Machine Learning is geïntegreerd en beschikbaar in een groot aantal ArcGIS-applicaties. Elke gebruiker heeft hierdoor de flexibiliteit om de kracht van deze technologie op zijn eigen manier, met bekende tooling, in bestaande werkprocessen te benutten.

De integratie van Machine Learning in ArcGIS maakt dat u als GIS-professional direct de kracht van GeoAI kunt benutten, binnen uw vertrouwde omgeving. Dit kan in verschillende niveaus aan complexiteit. Een ArcGIS Pro-gebruiker traint een model en past deze toe met de beschikbare tools. Voor gebruikers met kennis over AI, die meer flexibiliteit wensen, biedt de ArcGIS API for Python geavanceerdere mogelijkheden. Zo is er voor ieder type gebruiker de mogelijkheid om GeoAI toe te passen en hiermee efficiënt nieuwe patronen te ontdekken in zijn data. Het mooiste van dit alles is: met ArcGIS heeft u het al in huis!

GeoAI en ArcGIS vormen de verbinding tussen GIS-professionals en data scientists. Met behulp van de nieuwste tooling in ArcGIS hebben GIS-professionals toegang tot een veelzijdig aanbod van AI-analyses en de bijbehorende resultaten. Voor data scientists biedt de ver ontwikkelde omgeving van ArcGIS mogelijkheden die tot nu toe veel van hen nog kopzorgen opleverden. De voor GIS-professionals bekende mogelijkheden met betrekking tot het deployen en delen van workflows, maken dat GeoAI onderdeel is van de gehele GIS-infrastructuur en niet een op zichzelf staand onderdeel. ArcGIS geeft data scientists de tools in handen om complexe modellen op grote schaal te delen en door anderen te laten (her)gebruiken. Ook biedt het toegang tot een rijk aanbod aan content, dat direct gebruikt kan worden om analyses en resultaten verder te verrijken. Tot slot ondersteunen de vele ArcGIS-apps in het inzichtelijk maken van de resultaten en het overbrengen van het bijbehorende verhaal. ArcGIS vormt op deze manier dé verbinding tussen de onbekende en soms wat intimiderende AI-wereld en de vertrouwde, geïntegreerde GIS-omgeving.

3. Niet meedoen leidt tot achterlopen

Het Gartner-rapport: ‘Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2021’, voorspelt dat AI in 2025 voor 70% van de organisaties onderdeel is van de dagelijkse processen. Dit betekent dat AI invloed zal hebben op iedereen binnen de organisatie, ongeacht de eigen specifieke werkprocessen. De vraag naar AI, en daarmee ook GeoAI, blijft de komende jaren alleen maar groeien. Het aantal organisaties dat GeoAI inzet voor het oplossen van complexe geografische vraagstukken blijft toenemen. Het is nu al niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

GeoAI is niet iets wat je aan- of uitzet of wat één-op-één over te zetten is. Organisaties zijn uniek, net zoals de vraagstukken waar GeoAI voor ingezet wordt organisatiespecifiek zijn. Het is belangrijk dat hiervoor intern voldoende kennis aanwezig is. Hoe later een organisatie AI omarmt, hoe moeilijker het is om hetzelfde niveau te bereiken. Tegelijkertijd levert GeoAI organisaties ook een groot voordeel op. Zij kunnen voorspellingen doen, processen automatiseren en vooral slim en efficiënt werken, bekijk hoe Nederlandse organisaties de voordelen benutten. Nu een groot aantal organisaties de meerwaarde van AI ervaren, bereiken we het punt waarop organisaties voor de keuze staan: vooroplopen, meelopen of achterblijven?

“Artificiële intelligentie (AI) is bezig aan een snelle opkomst en het is nu al niet meer weg te denken uit onze samenleving. AI-toepassingen helpen energiekosten te reduceren, efficiënter en duurzamer voedsel te produceren en COVID-uitbraken te voorspellen.” - Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021.

GeoAI is uit de kinderschoenen gegroeid en heeft een stabiel, volwassen niveau bereikt. Nu is het moment om mee te gaan in de trend en de waarde in te zetten voor uw organisatie. ArcGIS biedt voor gebruikers met complexe geografische vraagstukken alle tools om deze aan te pakken en op te lossen. Daarmee is het de perfecte partner in het ontwikkelen van een slimme, innovatieve en datagedreven bedrijfsvoering.

Om succesvol aan de slag te gaan met GeoAI is de Kickstart GeoAI ontwikkeld. Esri’s GeoAI-experts helpen u graag op weg met uw vraagstukken. De Kickstart bestaat uit losse modules die naar wens te combineren zijn, voor de grootste impact binnen uw organisatie. Ontdek de kickstart.

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel