8 tips voor het gebruik van ArcGIS Content in GeoWeb

Het gebruik van content binnen GeoWeb wordt steeds eenvoudiger. Eind 2012 kwamen de eerste content-services beschikbaar binnen ArcGIS Online. In GeoWeb werd het mogelijk om services toe te voegen via een service URL. Inmiddels is het ArcGIS-portaal volledig geïntegreerd in GeoWeb via de GeoWeb modules waaronder de GeoWeb Module Viewer. In deze blog geef ik acht tips over het gebruik van het contentaanbod binnen GeoWeb en hoe u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rondom content.

1. Webmaps of webscenes uit de Levende Atlas toevoegen

De meerderheid van het contentaanbod is beschikbaar in de Levende Atlas. De Levende Atlas bevat data over duizenden onderwerpen en gecureerde kaarten die direct in ArcGIS te gebruiken zijn. De meest eenvoudige manier om data toe te voegen binnen de GeoWeb Viewer Designer is via de ‘Kaart’-component. In de webmap zijn vaak extra configuraties gedaan om de data optimaal te tonen, zoals pop-ups die zijn opgemaakt om de relevante informatie duidelijk en netjes te tonen. Met behulp van de expressie-taal Arcade wordt in sommige webmaps extra informatie weergegeven in de pop-up die je niet direct in de data terug vindt, zoals een berekening of een classificatie van een bepaalde code. Open de ‘Kaart’-component in de Designer en klik op ‘Kiezen’ bij ‘Web Map (2D)’ of ‘Web Scene (3D)’. Zoek vervolgens op ‘owner:Esri_NL_Content’ en op het onderwerp dat getoond moet worden. Filter op ‘Publiek’ zodat openbare informatie gevonden wordt. Dit is echter alleen mogelijk als de GeoWeb modules gekoppeld zijn aan ArcGIS Online. Bij een koppeling met ArcGIS Enterprise kunnen alleen webmaps worden toegevoegd die in het eigen portaal staan.

Webmap uit de Levende Atlas toevoegen
Klik op ‘Kiezen’ bij ‘Web Map (2D)’ of ‘Web Scene (3D)’
Webmap uit de Levende Atlas toevoegen
Zoek op ‘owner:Esri_NL_Content’ en het onderwerp. Filter op ‘Publiek’.

Voor meer tips over zoektermen om content te vinden, bekijk ‘Use Advanced Search’ in de ArcGIS Online Help.

Webmap uit de Levende Atlas toevoegen

2. Switch tussen 2D- en 3D-data

Het gebruik van 3D-data wordt steeds belangrijker, omdat het meer inzicht in de situatie biedt. Een aantal services wordt niet alleen in 2D, maar ook in 3D aangeboden, zoals gebouwen, bomen en windturbines. Voeg een “Kaart 3D wisselknop”-component toe om eenvoudig tussen een 2D- of 3D-weergave te switchen.

Switch tussen 2D- en 3D-data

In onderstaand voorbeeld zijn de windturbines te zien die zowel in 2D als 3D beschikbaar zijn in de Levende Atlas. Hierdoor kan je, afhankelijk van de toepassing, zowel gebruik maken van de voordelen die 2D biedt als de voordelen die 3D-data biedt. Voor het doen van statische analyses is het gebruik van de 2D-laag waarschijnlijk het meest nuttig, terwijl de 3D-laag een goede visualisatie van het landschap geeft.

3. Gebruik Premium data voor extra informatie

Naast alle openbare data die Esri Nederland aanbiedt via de Levende Atlas, zijn ook premium bronnen binnen GeoWeb te gebruiken. Op dit moment is de PandenPlus-data van SPOTInfo beschikbaar als data-service in zowel 2D als 3D. Deze service toont de panden in 3D met meer dan 50 aanvullende kenmerken over het pand en de omgeving. Kenmerken zoals de buurtleefbaarheidsscore, de energielabels tot aan de actuele WOZ-waarde zijn opgenomen. De gebruiksfuncties van het pand zijn verder gespecificeerd met in totaal 28 mogelijke gebruiksfuncties. De service wordt maandelijks geactualiseerd en biedt hiermee een heel actueel en compleet overzicht van de omgeving.

Deze service moet eerst worden toegevoegd aan een eigen webmap of webscene in de ArcGIS Map of Scene Viewer, omdat deze als subscriber data-service wordt aangeboden. Deze webmap of webscene roept u vervolgens aan via de “Kaart”-component in de GeoWeb Designer. Ook hierbij is het mogelijk te switchen tussen 2D en 3D.

4. Breid de basiskaarten uit

Als de data in de kaart aanwezig is, kan het wenselijk zijn gebruikers meer opties voor ondergronden te geven. Dit kunnen verschillende soorten basiskaarten of luchtfoto’s zijn. De ‘Basiskaart Picker’-component maakt het mogelijk om te wisselen tussen verschillende basiskaarten. Via ‘Toevoegen aangepaste basiskaart’ voegt u eigen basiskaarten toe.

Breid de basiskaarten uit

Er is een groep beschikbaar met basiskaarten die gemaakt zijn door Esri Nederland. Hierin zijn allerlei basiskaarten en luchtfoto’s te vinden specifiek voor Nederland. Deze kaarten hebben vaak een hogere updatefrequentie dan de wereldwijde basiskaarten. Door te zoeken naar deze groep via ‘group:1685120e4bd34771baf4db257ff5046e’ worden alle services getoond die als basiskaart kunnen dienen. Sommige kaarten bevatten een aparte referentie-laag om de plaatsnamen mee aan te geven. Er zijn verschillende referentielagen om over donkere of lichte ondergronden te tonen. Er is ook een referentielaag beschikbaar op basis van OpenStreetMap-data. Deze bevat naast plaatsnamen onder andere ook transparante wegen en nuttige locaties (POI’s) om navigatie op een luchtfoto mogelijk te maken.

Breid de basiskaarten uit

5. Zoeken binnen Nederland

Nu de basis gereed is, kan de kaart worden uitgebreid met meer functionaliteit, zoals het zoeken naar locaties. Standaard wordt de World Geocoder gebruikt voor het zoeken naar locaties. Specifiek voor Nederland bestaat er ook de BAG Geocoder. Het voordeel hiervan is dat de updatefrequentie hoger ligt en dat hiermee alleen zoekresultaten binnen Nederland worden getoond. Daarnaast is er ook een zoekmogelijkheid voor de Digitale Kadastrale Kaart (DKK Geocoder) om te kunnen zoeken naar percelen.

De service URL naar de geocoder kan worden aangepast via het tabblad ‘Services’ en vervolgens ‘Geocoder’.

Geocoder
Geocoder
Geocoder

6. Voeg content toe via de viewer

De direct te gebruiken data uit de Levende Atlas is niet alleen om te configureren, maar kan ook door gebruikers zelf worden toegevoegd. Dit is mogelijk als er een ‘Kaartlagen toevoegen”-component in de viewer aanwezig is.

Content toevoegen met de Module Viewer

Ook hierbij kan gezocht worden op de Esri_NL_Content-user, bijvoorbeeld door te zoeken op: “windturbines” “owner:Esri_NL_Content”.

Voeg content toe via de Viewer

7. Controleer de actualiteit van de data

Dit waren de belangrijkste tips over het toevoegen en gebruiken van data, maar het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de actualiteit van de data. Wordt er gebruik gemaakt van een momentopname of wordt de data continu ververst? Via ‘Open in ArcGIS Online’ is het mogelijk om het item binnen ArcGIS te benaderen. Je komt dan bij het item van de webmap, waarin in de beschrijving bij actualiteit wordt doorverwezen naar de services die in de webmap gebruikt worden. In de beschrijving van de service is vervolgens de actualiteit van de data te vinden. Daarnaast is de datum waarop de data voor het laatst is aangepast weergegeven onder Details. De datum naast de thumbnail geeft weer wanneer de tekst in het item voor het laatst is aangepast.

Controleer de actualiteit van de data
Actualiteit van data

Voor sommige services wordt een losse service per jaar gemaakt, zoals de luchtfoto’s van de verschillende jaren. Voor andere services is er een actuele en historische versie. Een voorbeeld hiervan zijn de services uit de CBS Gebiedsindeling. In de laag ‘Historie’ zijn alle beschikbare jaren opgenomen en in de laag ‘Actueel’ alleen het meest recente jaar.

CBS Gebiedsindeling actualiteit

8. Blijf op de hoogte van content

Naast dat in de items zelf staat wat de actualiteit is, houden we ook een Change Log bij op de Esri Nederland Content Hub. Hier staat elke maand een overzicht van geactualiseerde services, reguliere updates, aanpassingen van services of nieuwe data. Daarnaast is op de homepagina van ‘Content Hub’ het laatste nieuws en inspiratiemateriaal te vinden.

Change Log op de Esri Nederland Content Hub

Naast dat er vaak nieuwe services bijkomen worden bestaande services ook continu verbeterd en geactualiseerd. Om dit soort verbeteringen door te kunnen voeren is het soms nodig oude services stop te zetten, zoals in het geval van de overstap van de BAG naar de BAG 2.0. Om op de hoogte te blijven van dit soort ontwikkelingen is er een ArcGIS Content-update mailing om ontvangers te updaten over impactvolle wijzigingen. Inschrijven is mogelijk via de ‘Blijf op de hoogte’-knop op de Esri Nederland Content Hub.

Blijf op de hoogte van ArcGIS Content-updates

Wilt u meer weten over het uitgebreide aanbod van content en het gebruik in GeoWeb? Meld u aan voor de GeoWeb Gebruikersdag op donderdag 16 juni.

Volgend Artikel

Benut de samenwerkmogelijkheden van ArcGIS met Collaborations

Lees dit artikel