Boek essentiële tijdswinst vanuit je dekkingsplan en KVT-kaart

De openbare orde en veiligheid is een sector waar men te allen tijden zorgvuldig te werk moet gaan. Protocollen zijn er niet voor niets en fouten kunnen fataal zijn binnen dit werkveld. Het is niet gek dat deze sector vertrouwt op een bewezen operatie in plaats van te gaan experimenteren in de praktijk. Bij experimenteren is fouten maken ten slotte onvermijdelijk en vaak zelfs nodig. Maar wat van deze instelling – helaas – een gevolg kan zijn, is dat er innovatieve kansen blijven liggen die het werk wel degelijk kunnen optimaliseren.

 

KVT’s: belangrijke schakel in meldkamerproces

Al zie ik in de markt mooie initiatieven ontstaan rondom dynamisch alarmeren en de handreiking landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen, wil ik in dit blog toch een stap terug doen naar de basis: Kazerne Volgorde Tabellen. De Kazerne Volgorde Tabellen (KVT’s) zijn een kleine maar belangrijke schakel in het meldkamerproces. Aan de hand van deze tabellen wordt namelijk bepaald welke kazerne bij een melding als eerst wordt opgeroepen. Maar hoe is deze tabel opgebouwd? Is dat puur op basis van afstand of kunnen we andere factoren meenemen? Want wat is de impact van wegen die zijn afgesloten? Hoe gaan we om met spoorwegovergangen en bruggen? Met eenrichtingsverkeer?

Op dit moment is er weinig zicht op het beleid van de KVT’s. Iedere veiligheidsregio voldoet aan de verplichting om een actuele KVT aan te leveren, maar hoe deze tabel is opgebouwd is nauwelijks inzichtelijk. Wat bij mij leidt tot de vraag: klopt deze informatie eigenlijk wel? En hoe wordt deze informatie gevalideerd?


Digitale kaart maakt scenario’s letterlijk zichtbaar

Dat er KVT’s worden opgebouwd die vandaag van de dag vaak niet te valideren zijn, is heel erg jammer. Zeker omdat dit heel eenvoudig kan worden opgelost. Alle benodigde informatie voor het bepalen van een solide beleid rondom de KVT’s is namelijk beschikbaar. Door deze data te ontsluiten op een digitale kaart worden keuzes en scenario’s letterlijk zichtbaar. De software maakt het mogelijk om meerdere factoren, zoals afstand en reistijd, mee te laten spelen en deze te prioriteren. Hierdoor kun je de kaart ook eenvoudig inzetten voor tijdelijke situaties, zoals bij evenementen waar de binnenstad deels is afgesloten. Dit maakt dat deze kaart het uitgangspunt is voor het dekkingsplan en direct de volgordetabel inzichtelijk en controleerbaar maakt.
Door de KVT te visualiseren is deze veel flexibeler in te zetten dan de .CSV bestanden die nu worden geëxporteerd.


Grote kans voor meer informatiegestuurd optreden

Bij veel organisaties binnen de openbare orde en veiligheid leeft de wens om binnen het werkveld meer gebruik te maken van data. De digitale kaart als oplossing voor de KVT’s is volgens mij één van de grote kansen die er liggen op het gebied van informatiegestuurd optreden. Daarnaast is het een eenvoudig door te voeren innovatie die enkel winst kan opleveren. Het maakt het namelijk mogelijk om op een inzichtelijke, gevalideerde manier de kazernevolgorde te bepalen. En ook de stap naar een datagedreven beleid is hiermee te zetten. Met als belangrijkste resultaat dat de brandweer in de praktijk sneller ter plaatse kan zijn.

Volgend Artikel

Benut de samenwerkmogelijkheden van ArcGIS met Collaborations

Lees dit artikel