Communiceer met impact, gebruik fotorealistische 3D-data

Ontwikkelingen in de buitenruimte hebben een impact op de omgeving en haar gebruikers. Helaas gaan deze ontwikkelingen regelmatig gepaard met discussies en emoties bij de betrokkenen. Heldere communicatie over deze impact levert overheden en marktpartijen niet alleen tijdswinst, maar ook vertrouwen en mogelijke verbeteringen op. Het is hierbij essentieel om de impact van ontwikkelingen zo goed mogelijk over te brengen. En daar zijn indrukwekkende mogelijkheden voor!

Vergroot de kans op impact

Maandenlang is er gewerkt aan een plan dat bijdraagt aan de woningbouwopgave, energietransitie of een andere uitdaging waar Nederland voor staat. En dan is het moment daar om omwonenden en andere gebruikers van de omgeving te betrekken. Een belangrijk moment waarop je wil informeren, draagvlak creëren en wellicht ook ideeën ophalen. Dat is nogal een uitdaging op communicatievlak. Mensen zien niet alles wat je ze voorhoudt en luisteren niet altijd naar wat je ze vertelt. Je kan de kans vergroten dat de juiste boodschap jouw doelgroep bereikt door gebruik te maken van een fotorealistische 3D-mesh.

 

Oriëntatie van plangebied

Op welke vlakken draagt een 3D-mesh dan bij aan impactvolle communicatie? Allereerst helpt het betrokkenen bij de oriëntatie. Dankzij kenmerkende gebouwen, bomen of een park is het eenvoudiger om te plaatsen waar je naar kijkt en waar het projectgebied is. Ook is het mogelijk labels vanuit andere kaartlagen, zoals die van SPOTinfo, toe toe voegen en namen van gebouwen weer te geven. Gebouwstructuren, kleurgebruik en andere detaillering minimaliseren het verschil met de fysieke wereld, wat bijdraagt aan de oriëntatie.

Ontwikkelingen in context

Bij het communiceren over nieuwe ontwikkelingen is de juiste context bieden essentieel. Een nieuwe windmolen van 260 meter klinkt hoog. Tegelijkertijd is het erg moeilijk voor te stellen hoe hoog dat precies is en wat de verhouding is ten opzichte van de bestaande omgeving. Door de plannen in een 3D-mesh te visualiseren wordt deze context op zeer realistische wijze weergegeven. Een groot voordeel hierbij is dat alle stakeholders naar hetzelfde beeld kijken en plannen in samenhang beoordeeld worden. Daarnaast geeft het extra verdieping voor projectontwikkelingen. Het is ook mogelijk BIM-modellen toe te voegen aan de 3D-mesh, waarbij ook de gebouwdoorsnedes in context te bekijken zijn.

Analyseer de impact

3D-meshes zijn erg indrukwekkende visualisaties. Ze worden nog waardevoller wanneer er ook interactief mee gewerkt wordt in ArcGIS. Door bijvoorbeeld een windmolen in de 3D-mesh te plaatsen wordt zichtbaar hoe deze past in het landschap en op welke gebieden de slagschaduw van de molen valt. Door schaduwtools te gebruiken bent u in staat de plek te selecteren waar de windmolen de minste impact heeft op omwonenden. Vervolgens kunt u dit met de 3D-mesh op een overtuigende en impactvolle manier laten zien. Visualiseer de mogelijke impact van intense regenval door klimaatverandering of juist de gevoelstemperatuur in een gebied tijdens een tropische zomerdag. Ook de afstand tot woningen is eenvoudig op te meten. Net als de vraag of het uitzicht wel of niet geblokkeerd wordt vanuit de woonkamer.

Bij de communicatie over projecten in de buitenruimte kunnen we er niet vanuit gaan dat alle betrokkenen de impact van zulke plannen zelf goed kunnen beoordelen. Een fotorealistische, interactieve 3D-mesh helpt hierbij. U houdt de vrijheid om deze te combineren met andere relevante datasets. Ben u benieuwd naar meer waardevolle toepassingsmogelijkheden van 3D-meshes? Kijk dan het on demand webinar ‘Maak kennis met 3D-meshes en DSM-orthofoto’s’.

Wilt u een 3D-mesh voor uw project en bent u benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen? Boek dan een demo.

Voor het beeldmateriaal is dankbaar gebruik gemaakt van data van Kavel 10, SPOTinfo en Esri.

Volgend Artikel

Met imagery zie je meer, weet je meer en doe je meer

Lees dit artikel