COVID-19 vaccins: hoe locatie-technologie kan zorgen voor een efficiëntere distributie

Toen Pfizer, Moderna en AstraZeneca veelbelovende  resultaten van vaccins publiceerden in november, werd al snel nagedacht over de distributie van die vaccins. Vaccinaties voor COVID-19 zijn niet alleen een dringende, maar ook een wereldwijde logistieke uitdaging. Zowel distributeurs als medische professionals moeten correct kunnen omgaan met de zogenaamde “cold chain”: een temperatuur-gecontroleerde supply chain die inefficiëntie en beperkte infrastructuur met zich meebrengt. Organisaties over de hele wereld zullen vaak teruggrijpen naar locatietechnologie die ze al jaren gebruiken om hun supply chain te ondersteunen.

Minimaliseren van risico’s in realtime
Het versterken van een supply chain start vaak met het verbeteren van operationele zichtbaarheid. IoT-sensoren en realtime data analyse behoren tot de hulpmiddelen die door logistieke organisaties worden ingezet om data te verzamelen over zowel de productie als distributie van goederen. Voeg aan deze tools locatietechnologie toe, zoals een Geografisch Informatie Systeem (GIS), en organisaties creëren waardevolle tracking en visualisatie mogelijkheden.

In het geval van de “cold chain” voor vaccins kan de combinatie tussen IoT en GIS dé oplossing zijn voor het voorkomen van verlies. Vaccins degraderen namelijk snel en moeten binnen een bepaalde minimum en maximum temperatuur worden bewaard en gedistribueerd. Onderzoek wijst uit dat zelfs kleine schommelingen kunnen zorgen voor een slecht werkend vaccin.

Ongeveer 25 procent van alle verzonden vaccins zijn aangetast door slecht temperatuur-beheer, volgens een rapport uit 2019. De urgentie van een optimale supply chain wordt alleen maar vergroot door het COVID-19 vaccin wat aan versneld tempo is ontwikkeld en gedistribueerd.

Dit soort risico’s kunnen sterk geminimaliseerd worden door het toepassen van Location Intelligence en een grotere transparantie in de supply chain. Deze combinatie wordt nu al gebruikt bij het tegengaan van voedselverspilling door met IoT-sensoren temperatuurverschillen te meten tijdens transport. Door gebruik te maken van slimme kaarten om een verzending te traceren, voegen organisaties context en transparantie toe aan een deel van de supply chain die hoog gevoelig is voor onregelmatigheden.

Organisaties die live data monitoren in hun GIS, zijn in staat om in realtime te reageren op veranderingen. Voor de distributie van vaccins brengt deze ruimtelijke bewustwording inzicht in gebreken in de supply chain en kan het verspilling tegengaan. Supply chain managers kunnen zendingen omleiden als er bijvoorbeeld een stroomuitval is op de plaats van bestemming of ze kunnen vervoerders waarschuwen bij temperatuurschommelingen.

Voor veel goederen, en  in het bijzonder voor het COVID-19 vaccin, is het uiteindelijke doel om sneller en met minder verliezen te kunnen leveren. Ruimtelijk inzicht helpt de “cold chain” distributeurs om dit niveau van efficiëntie te bereiken en de wereld sneller naar het einde van deze globale pandemie te helpen.

Identificeren van valkuilen
Efficiëntie is niet de enige parameter voor een succesvolle distributie van het vaccin. Er is ook een financiële en infrastructurele kant aan dit verhaal. Het COVID-19 virus kan enkel gestopt worden als vaccinaties op een globale schaal kunnen plaatsvinden. De fameuze “cold chain” vereist echter gespecialiseerde apparatuur wat niet voor ieder land eenvoudig toegankelijk is. Vooral landen met veel middelen, goede infrastructuur en transportmogelijkheden, een betrouwbaar elektriciteitsnet en een sterk opgeleid personeelsbestand kunnen dit systeem goed uitrollen. Plaatsen die dit niet hebben, moeten worden geïdentificeerd en stappen moeten genomen worden om ook deze landen van vaccins te kunnen voorzien. Iets wat eenvoudiger te bereiken is met smart maps die inzicht bieden in de dekkingsgraad.

Dit soort kaarten kan de vorm nemen van een supply chain digital twin, een virtuele kopie van de fysieke wereld die gebruikt wordt om verschillende scenario’s uit te testen en om sneller te reageren op actuele omstandigheden. Een voorbeeld: elk van de vaccins die op dit moment in omloop zijn heeft andere vereisten voor opslag. Het temperatuurbereik van het Pfizer-vaccin kan enkel worden bereikt met een extreem koude vriezer of koolzuursneeuw (droogijs). Het Moderna-vaccin moet ook bevroren worden, maar een standaard vriezer volstaat. En het AstraZeneca-vaccin kan opgeslagen worden in een gewone koelkast.

Met een digital twin kunnen organisaties en overheden hun distributie-strategie plannen. In sommige delen van de VS & Europa, bijvoorbeeld, werd het Pfizer-vaccin vooruitbesteld, maar waren er geen correcte vriezers beschikbaar. Vele stakeholders wilden gebruik maken van droogijs, maar wat als de hoge vraag een gelijkaardige stormloop veroorzaakt als die op mondmaskers? Als het uiteindelijk meer kost-efficiënt is om toch vriezers te installeren, dan moeten planners gebruik maken van Location Intelligence om de meest strategische locatie in hun regio te identificeren.

Sommige locaties zullen ook helemaal geen optie hebben om vriezers te installeren. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde delen van Afrika waar men volledig afhankelijk is van koelkasten aangestuurd door zonne-energie. Lokale overheden moeten zorgen dat deze regio’s toegang krijgen tot een goedgekeurd vaccin dat veilig kan opgeslagen worden op een iets hogere temperatuur. Een digital twin van de cold chain kan inzicht geven in een gelijkwaardige distributie van vaccins binnen die regio’s.

Een ruimtelijke oplossing voor een ruimtelijk virus
Net zoals het COVID-19 virus van land naar land is verspreid, moet ook het vaccin een geografische route afleggen om globaal herstel te ondersteunen. In tegenstelling tot het virus zijn de routes van het vaccin gelimiteerd door de “cold chain”. Location Intelligence is cruciaal bij het begrijpen waar vaccins heen moeten en hoe ze daar het best komen.

Hoe meer vaccins worden goedgekeurd, hoe vaker locatie technologie zal worden ingezet als essentiële tool in de optimalisatie van de supply chain.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op WhereNext.

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel