De belangrijkste voordelen van FME-workflows en automations in complexe architecturen

Buiten de ArcGIS-omgeving zijn er talloze databestandsformaten en systemen. Teveel voor ArcGIS om standaard in te lezen. Met FME kun je conversies uitvoeren, waarbij meer dan 600 verschillende dataformaten worden ondersteund. Tijdens die data-omzettingen naar de gewenste bestandstypes en -formaten kunnen datavalidaties uitgevoerd, beoordeeld en gerepareerd worden. En kunnen andere datatransformaties worden uitgevoerd. Door deze Extract, Transform en Load (ETL)-tools wordt alle data bereikbaar en eenvoudig geschikt gemaakt voor gebruik als informatiebron binnen je eigen ArcGIS-omgeving. Dat waarborgt gebruik van de juiste data zonder fouten, ongeacht wat de bron is. FME is daarom bijna onmisbaar bij complexe architecturen. Graag vertel ik hoe FME Flow helpt in die complexe architecturen door bijvoorbeeld het instellen van workflows en automations voor terugkerende data-integratieprocessen en welke voordelen dit alles oplevert.

Zoals gezegd kun je met FME Flow workflows automatiseren, zowel opeenvolgend als parallel. Deze dataworkflows kun je plannen, dus je bepaalt zelf wanneer er iets gebeurt en je houdt daarmee continu een vinger aan de pols. Daarnaast kun je notificatieservices aanmaken. Deze pushen data van en naar FME Flow in de vorm van meldingen als er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals de succesvolle integratie van data. Via FME Flow kun je dus event-driven werken en vervolgens in realtime op een ‘gebeurtenis’ reageren. Ook hier geldt dus dat je zelf bepaalt welke acties je automation triggeren. Bijvoorbeeld aanpassingen die zijn verricht of binnenkomende berichten. Door automatisering van terugkerende data-integratieprocessen bespaar je tijd en daarmee ook geld. FME Flow kun je dan ook op ieder moment van de dag laten draaien zonder daar zelf iets voor te hoeven doen.

Data betrouwbaarder en altijd actueel

Een voordeel is bovendien dat je met FME FLow altijd zicht hebt op lopende processen. FME Flow monitort haar eigen taken en de uitkomsten daarvan. Dankzij automatische validatie van data en waar nodig te verbeteren, wordt de te gebruiken data betrouwbaarder en is altijd actueel en beschikbaar. Niet onbelangrijk in een tijd die wordt beheerst door datagedreven werken. Wat FME Flow en FME in het algemeen zo geschikt maakt, is dat je er geen ‘programmeerkennis’ voor hoeft te hebben. Dat geldt ook voor je stakeholders. Door eenvoudig FME Flow-apps te bouwen kunnen zij zelf data en informatie binnenhalen en gebruiken. Maar andersom kunnen stakeholders ook data leveren die automatisch gevalideerd of bewerkt wordt. Datastromen vinden dus plaats alleen van systeem A naar systeem B (eenrichtingsverkeer: uni-directional) of vice versa (tweerichtingsverkeer: multi-directional). Mogelijke wijzigingen worden gesynchroniseerd, dus iedere gebruiker beschikt daarmee continu over de juiste datasets. Dit alles wordt aangestuurd door een actie die in een van beide systemen wordt uitgevoerd voor realtime-verwerking via webhooks of meldingen. Een webhook wordt getriggerd door een gebeurtenis in een bronapplicatie en levert een actie op in een doelapplicatie.

Best practice

Een voorbeeld van een geslaagde FME-implementatie binnen de cloud-architectuur is die van enkele gemeentelijke organisaties. Door ingediende plannen voor nieuwbouwprojecten van gemeentelijke partners automatisch te valideren en deze CAD-gegevens te integreren met het GIS van de gemeente, besparen de gemeentelijke organisaties tijd en middelen, en is er geavanceerde dataverwerking mogelijk. In sommige gevallen is er zelfs een besparing te behalen die wel oploopt tot 75% minder data-integratietijd dankzij één geautomatiseerde workflow. De kans op handmatige fouten is dan ook nihil. Dit is slechts een voorbeeld uit het totale aantal best practices waar FME het middelpunt is van architectuur.

Wilt u ook tijd en middelen besparen met terugkerende data-integratieprocessen? Of meer informatie over FME? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.
De FME-experts bij Esri helpen u graag om uw vragen te beantwoorden en de waarde van FME in uw proces of opgave aan te tonen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga in gesprek.

Volgend Artikel

De belangrijkste voordelen van VertiGIS Studio Desktop for ArcGIS Pro

Lees dit artikel