Digital Twins voorbij de hype

Digital Twins en ik hebben een haat-liefdeverhouding. Waarom? Soms wordt een eenvoudige 3D-viewer met veel bombarie gepresenteerd als de ultieme Digital Twin. En een andere keer wordt een nodeloos complexe technische toepassing gemaakt waarmee het echte probleem niet gebaat is. Toch biedt een Digital Twin heel veel kansen. Maar die liggen vaak in de nuance. 

Wat is een Digital Twin?
Een Digital Twin is in de eerste plaats een digitale afspiegeling van een werkelijkheid: In de ruimtelijke wereld (geografie) vaak een 3D-model van een gebied met informatie over gebouwen, statische objecten, demografie en soms ook dynamische elementen zoals luchtkwaliteit, drukte etc. Aan die afspiegeling van de werkelijkheid kunnen (visuele) analyses, scenario’s en rekenmodellen worden toegevoegd, waardoor we bijvoorbeeld meer kunnen zeggen over impact van gebeurtenissen of ingrepen in die werkelijkheid. 

De waarde van geografische informatie
Het mooie is: door het concept Digital Twin is meer aandacht voor complexe ruimtelijke vraagstukken die met goede data en geografische informatie beantwoord worden. Vraagstukken die niet op zichzelf staan en waarin de ruimtelijke context een belangrijke rol vervult. Je kan dus stellen dat door alle bombarie over Digital Twins, er meer aandacht is voor de waarde van geografische informatie. En dat is een goed begin. 

Concrete toepassingen van een Digital Twin
De afgelopen jaren zijn er tal van voorbeelden geweest van innovators die lieten zien wat mogelijk is op technologisch vlak, maar niet altijd was de toegevoegde waarde voor de praktijk helemaal helder. Dat past ook innovatie: verkennen waar de waarde ligt. Inmiddels is door al het experimenteren de waarde zichtbaar in tal van concrete toepasssingen: overstromingsscenario’s bij heftige regenval of overstromingen, afwegingen tussen verschillene functies (zoals: water en warmtewinning, kabels en leidingen) in de drukke ondergrond zichtbaar maken, stedelijke planning en ontwikkeling interactiever maken, etc. 

Steeds meer organisaties onderkennen deze waarde en onderzoeken hoe hun werkprocessen versterkt kunnen worden door Digital Twinning. En de meeste organisaties maken daarin hun eigen leercurve mee. En dat is niet gek, digital twinning is een werkwoord. Dat betekend dat blijvend aan competenties van medewerkers gewerkt dient te worden, en dat je continu blijft verkennen waar de toegevoegde waarde ligt. En vergeet hierbij natuurlijk de kunst van het afkijken bij andere organisaties niet. 

 

Databewustzijn
De rol van dataspecialisten verandert met deze ontwikkeling mee. Ze verbreden hun vaardigheden en zijn een waardige partner voor de ontwikkeling van een Digital Twin. Waren zij voorheen vooral bezig met vastleggen van data, of maken van analyses. Nu gaan ze steeds meer de boer op om te laten zien hoe zij anderen kunnen helpen aan meer inzicht en waarde. Dat wil niet zeggen dat de veranderende rol altijd bevredigend is. Het zorgt er wel voor dat steeds meer algemene professionals bewuster worden van data en daar samen betekenis aan geven. En dat is de weg vooruit: samen met collega’s aan de slag gaan en ontdekken hoe Digital Twins uw organisatie helpen. 

Nu we weten dat Digital Twins een populair concept is, kunnen we het ook voor ons laten werken om de waarde van geografische informatie te benadrukken voor organisatievraagstukken. Heeft uw organisatie ook de ambitie voor een Digital Twin en zijn jullie nog op zoek naar de waarde? Stuur me een bericht dan kom ik graag met u in gesprek! 

 

Auteur: Maarten Welmers
Biografie Maarten Welmers: Maarten is expert op het snijvlak van Digital Twins en samenwerken aan complexe opgaven.  

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel