3 manieren om handelsregisterdata te gebruiken

Bedrijfsgegevens worden vaak ingezet voor diverse processen van ondernemers en uitvoerders van publieke taken. Zo wordt data uit het Handelsregister gebruikt bij het verlenen van vergunningen, het communiceren met bepaalde doelgroepen, onderzoek naar werkgelegenheid en circulariteit of milieudoelstellingen. Maar er zijn nog tal van andere toepassingsmogelijkheden denkbaar voor het gebruik van deze data. In deze blog leest u drie manieren om handelsregisterdata te gebruiken.

1. Gebruik van bedrijfsgegevens in processen

Handelsregisterdata wordt het meest ingezet voor het gebruik van bedrijfsgegevens in processen. Belangrijke informatie die gebruikt wordt is de vestigingslocatie, de contactgegevens en de maatschappelijke activiteiten van het bedrijf. We zien dit terug in allerlei processen die doorlopend uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij vergunningverlening, handhaving, klachtafhandelingen of communicatie. En ook bij bepaalde aanschrijvingen, bijvoorbeeld bij groot werk of gerichte initiatieven van de overheid, waarbij zowel de burgers als de bedrijven in die regio worden aangeschreven.

De handelsregisterdata is direct terug te zien op de kaart. Zo is in één oogopslag zichtbaar waar welke bedrijven zich bevinden. Mocht er bijvoorbeeld een eigendom zijn waar een bedrijf is gevestigd, is het gewenst om het bedrijf aan te schrijven. Dit is mogelijk met de informatie uit het Handelsregister. In onderstaand voorbeeld is in één oogopslag de detailhandel (fictieve data) in het centrum van Zwolle te zien.

GeoHR in ArcGIS Pro – detailhandel in het centrum van Zwolle (fictieve data)

Detailhandel in het centrum van Zwolle*

2. Combineren met bestaande data

De mogelijkheden nemen toe wanneer handelsregisterdata wordt gecombineerd met andere datasets. U verkrijgt hiermee inzicht om nieuwe vraagstukken op te lossen, zoals de verdeling van bedrijvigheid over de stad, planvorming, circulariteit, energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Er zijn verschillende combinatiemogelijkheden denkbaar. Combineer datasets die openbaar beschikbaar zijn, maar ook de BAG-panden of eigen datasets. In dit voorbeeld zijn de vestigingen (fictieve data) in het centrum van Zwolle uit het Handelsregister gecombineerd met de openbare data van de Energielabelservice uit de Levende Atlas. Vraagstukken als welke bedrijven er energielabel D of hoger hebben in het centrum van Zwolle worden hiermee beantwoord. Met deze inzichten kunnen beslissingen op basis van data worden gemaakt omtrent de energietransitie.

Handelsregisterdata ‘Vestigingen SBI hoofdactiviteit’ gecombineerd met service met Energielabels in centrum van Zwolle (fictieve data)

Handelsregisterdata ‘Vestigingen SBI hoofdactiviteit’ gecombineerd met service met Energielabels in centrum van Zwolle*

3. Verrijken met aanvullende datasets

Naast het combineren met bestaande data, kan de handelsregisterdata worden verrijkt met aanvullende data. Voor het voeren van een werkgelegenheidsbeleid is inzicht nodig in ontwikkelingen binnen een regio. Zo kan data uit premium datasets zoals SPOTinfo, het Werkgelegenheidsregister (LISA) of een eigen veldinventarisatie, zoals veiligheidskenmerken van Veiligheidsregio’s worden gekoppeld aan het Handelsregister, waardoor we een beter beeld krijgen van de groei of afname van werkgelegenheid in een gebied. Zo wordt er ingespeeld op faciliteitsvoorzieningen zoals het openen van een kinderdagverblijf of een sportschool. In onderstaand voorbeeld is het brandrisico (fictieve data) weergegeven op basis van de hoofdactiviteiten van de bedrijven in het centrum van Zwolle. Aangevuld met veiligheidskenmerken van Veiligheidsregio’s kunnen er preventiemaatregelen getroffen worden.

Brandrisico op basis van hoofdactiviteiten

Handelsregisterdata ‘Risicobedrijven brandveiligheid’ gecombineerd met SBI omschrijving hoofdactiviteiten in centrum van Zwolle*

Bedrijfsgegevens worden het meest gebruikt in doorlopende processen. Maar door de handelsregisterdata in kaart te brengen, te combineren met bestaande data of te verrijken met aanvullende data ontstaan er nieuwe inzichten. Dit biedt een meerwaarde voor besluitvorming. Zo zijn er nog tal van andere toepassingsmogelijkheden denkbaar. Hoe kan handelsregisterdata waarde toevoegen binnen uw organisatie?

Esri Nederland biedt handelsregisterdata aan met het product GeoHR, als DaaS (Data-as-a-Service).

Wilt u de toepassingsmogelijkheden van handelsregisterdata voor uw organisatie verkennen? Ga in gesprek met een ArcGIS-expert.

 

*De data gebruikt in de voorbeelden met bijbehorende afbeeldingen is fictief en zelf ontwikkeld om mee te demonstreren.

Volgend Artikel

De belangrijkste voordelen van FME-workflows en automations in complexe architecturen

Lees dit artikel