Een leven lang online leren

Het was één van mijn misvattingen toen ik mijn bacheropleiding afsloot: die schoolbanken zien mij voorlopig niet terug. Maar het duurde slechts een paar jaar totdat ik achter nieuwe schoolbanken plaatsnam, om me te verdiepen in marketing en informatica. Dat het een leven lang leren zou worden had ik inmiddels wel in de gaten. Dat de schoolbanken zelf ook online zouden gaan wist ik toen nog niet.

De online component van een leven lang leren is door de pandemie sterk op de voorgrond geschoven. Het aanbod om online te kunnen leren was al enorm en het is nu alleen maar toegenomen. Leren en jezelf ontwikkelen is anywhere, anytime, anyplace geworden. Iedereen is van harte uitgenodigd om die nieuwe leerkansen minstens te verkennen.

Learn ArcGIS
Esri speelt met Learn ArcGIS wereldwijd in op deze trend. Op deze kennishub wordt lesmateriaal vanuit een breed spectrum ter beschikking gesteld: lessen en leerpaden, videos, blogposts en zelfs MOOCs, Massive Open Online Courses. Voor de GIS nieuweling en de GIS professor, er is altijd wel digitale ondersteuning voor kennisoverdracht te vinden. Ook leren over actuele onderwerpen, zoals de relatie tussen geografie en COVID, krijgt volop de aandacht.

Eind vorig jaar hebben we ook vanuit Nederland een bijdrage aan deze kennishub geleverd. Zomerstudent Virginia Pellerey heeft haar ervaringen vanuit de UvA cursus Climate Proof Development of Cities and Strategic Planning in deze les met de wereld kunnen delen. Leren over herontwikkeling van een stadsdeel, met extra aandacht voor klimaat-bestendige maatregelen, vond nooit eerder zo’n breed publiek. Deze instap-les is openbaar beschikbaar gesteld, zodat elke professional met het onderwerp, en met ArcGIS Urban, kan kennismaken.

Het leren met een online les is wat sequentieel: alsof je een taperecorder of podcast afluistert die je instructies geeft. Maar stel dat je alle online modules heb afgevinkt, het zou zo maar twee jaar in beslag kunnen nemen, dan kan je je afvragen: wat heb ik dan geleerd? Kan het échte verdiepen wel helemaal online en zelfstandig?

Esri Nederland Opleidingen
Ook gedwongen door de pandemie is het programma van Esri Nederland Opleidingen geheel virtueel gegaan. Dat betekent concreet dat er allerlei tools, EdTech voor de insiders, worden ingezet om in een online wereld het klaslokaal en de leer-ervaring te evenaren. Gelukkig konden we leunen op de ervaringen van collegae uit landen waar dat lange afstandsonderwijs al jaren meer noodzakelijk is geweest, zoals de inzet van ReadyTech in Canada en de VS.

Daarnaast gebruiken we tools als Teams en Mentimeter. Dat laatste maakt het mogelijk om interactie in het lesprogramma in te bouwen, want ook door reflectie, huidige kennis ophalen, feedback kan je leren. Leren van elkaar, van mede-lotgenoten, is vaak een belangrijke component in een module. Bijna helemaal aan de andere kant van de instaples van ArcGIS Learn staat het Esri GIS Professional Programma. Het is typisch zo’n onderdeel waarin we juist de verdieping zoeken. Ook al zijn de tools voorlopig niet weg te denken uit het onderwijs, wij zien de deelnemers graag zo snel mogelijk terug in een leslokaal. De digitale variant van het kopje koffie of kopje thee gesprek smaakt toch minder. Ook de deelnemers ervaren dat zo. Elke kans om naar een leslokaal te komen wordt met beide handen aangegrepen. Kennis overdracht optimaliseer je dáár.

Dé uitdaging
Kan het échte verdiepen wel helemaal online en zelfstandig? Door het enorme aanbod van online leren is gewoon beginnen en leerkansen verkennen eenvoudiger dan ooit. Volhouden tot het einde is daardoor relatief een veel grotere uitdaging geworden. De volle aandacht van een menselijke coach, docent of mede-student is voorlopig niet door een bot te vervangen, de vorderingen van Artificial Intelligence ten spijt. Online leren en leren in de fysieke nabijheid van elkaar kunnen elkaar goed aanvullen. Een hybride vorm van onderwijs kan weleens de toekomst zijn.

We kunnen er samen alvast aan wennen: het wordt nu een leven lang online leren. Overigens, van een blogpost schrijven kan je ook wat leren: planning, reflectie, feedback…

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel