Een Multi-Utility en Utility Network: Multi inzetbaar!

Bij Esri werken we dagelijks samen met Utilities. Onlangs sprak ik een utility die mij op een andere manier liet kijken naar Multi-Utility. Graag neem ik u in dit blog mee naar deze andere manier van kijken naar Multi-Utility en hoe ArcGIS Utility Network daarbij kan ondersteunen.

 

Wat is een Multi-Utility

Multi-Utility is een term die geregeld voorbij komt, maar laten we beginnen met de vraag: wat houdt het precies in?

Vaak gaat het over bedrijven of organisaties die in meer dan één domein van de nutswereld actief zijn, bijvoorbeeld netbeheerder elektriciteit en gas. Maar ook kan het gaan om een bedrijfsstrategie waarbij verbreding van diensten gezocht wordt. Het kan ook een meer historische basis hebben zoals de consolidatie van gemeentelijke energie, water en warmtebedrijven naar netbeheerders zoals we die vandaag de dag kennen.

 

Haal extra waarde uit een Multi-Utility

Wanneer er sprake is van meerdere domeinen binnen een organisatie dan is de volgende stap om deze elkaar te laten versterken. Pas wanneer er een integrale strategie aan ten grondslag ligt komt er extra waarde uit een ‘Multi-Utility organisatie’. Voor deze kijk op de zaak is wel wat te zeggen. We zien dat onze klanten, zoals drinkwaterbedrijven en waterschappen meer gaan samenwerken om de gehele waterketen van bron, levering, afvoer en zuivering integraal aan te pakken.

Een integrale strategie kan natuurlijk ook op het gebied van assetmanagement; een simpel voorbeeld zijn monteurs die meerdere domeinen beheren. Hiermee wordt de klant sneller geholpen en helpt dit bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

Als laatste wil ik de engineering fase aanstippen; wanneer de straat maar 1 keer open hoeft waarbij assets van meerdere domeinen tegelijk aangepakt worden scheelt dat direct in de kosten maar ook in indirecte voordelen zoals minder klachten over werkzaamheden.

Een derde manier om naar Multi-Utility te kijken ontdekte ik zelf in een recent klantgesprek: analyses over verschillende domeinen.

Assets en diensten van verschillende domeinen of types kunnen invloed op elkaar hebben. De eenvoudigste vorm hiervan is op gebied van locatie: een warmteleiding vlak naast een waterleiding kan het drinkwater opwarmen wat risico’s met zich meebrengt.

 

Invloed uit de ketensamenwerking

Maar verschillende sectoren hebben ook als keten invloed op elkaar. Stadsverwarming kan uitvallen bij een stroomstoring omdat de pompen niet meer werken; er is warm water voorhanden maar het bereikt de huizen niet meer. Diezelfde stroomuitval kan ook de kathodische bescherming van nabij gelegen gasleidingen raken. Of zelfs de SCADA systemen die de besturing van de gasleidingen regelt lamleggen en zo gasleveringen beïnvloeden.

Deze benadering hoeft niet beperkt te zijn tot de sectoren binnen de eigen organisatie; ik zie dat, in relatie tot risico’s en uitval & recovery, er ook netinformatie over organisaties gedeeld gaat worden.

 

De associatie tussen de verschillende netwerken brengt nieuwe inzichten en voorkomt dus mogelijke storingen over de meerdere netwerken. Kortom, er zijn dus Multi-Utility bedrijven maar ook Multi-Utility vraagstukken. Om deze vraagstukken te ondersteunen is een integrale benadering nodig, waarbij data van verschillende domeinen door middel van analyses resulteren in informatieproducten en resultaten. Met ArcGIS Utility Network worden Multi-Utility vraagstukken ondersteund.

In het kort:

– Het systeem kan meerdere utility netwerken weergeven;
– Het systeem kan netwerken van meerdere domeinen modelleren, waardoor analyses over die netwerken mogelijk zijn;
– Er kunnen netwerken van andere partijen (gedeelde data) getoond en gebruikt worden.

 

In de praktijk

Hoe dit er in praktijk uitziet, liet mijn collega Ernst Eijkelenboom zien op het Utility Event van 4 november .

In deze demo hebben we bovenstaande onderdelen gecombineerd:

  1. Een industrieel warmtenet waar informatie van een middenspanningsnet van een netbeheerder aan toegevoegd is; hiermee kan bepaald worden of de twee netten te dicht bij elkaar liggen. Dit is erg interessant tijdens de engineering en/of reconstructiefase.
  2. Een Multi-Utility analyse over een elektriciteitsnetwerk naar de aangesloten pompen in een warmtenet om te bepalen welke woningen zonder warmte komen als gevolg van een stroom storing.

De opname van de demo kunt u hier bekijken.

 

Meer informatie

Op de GIS Tech van 13 april 2021 geef ik een demo over het Utility Network. Inschrijven kan via deze pagina. 

Voor meer achtergrondinformatie over ArcGIS Utility Network hebben we bij Esri Nederland een aantal blogs.

Maar ook op de site van Esri Inc is veel (Engelstalige) informatie te vinden.

 

Over de schrijver

Mark Clavaux is business developer utilities bij Esri Nederland en spreekt dagelijks utility klanten. Zijn klantervaringen en innovaties in de sector deelt hij in deze blogreeks.

Volgend Artikel

De belangrijkste voordelen van FME-workflows en automations in complexe architecturen

Lees dit artikel