Platform smart communities met 5 pijlers

Iedereen kent het begrip ‘Hub’ uit de luchtvaart of de logistiek; een knooppunt waar passagiers- en goederenstromen samenkomen en worden herverdeeld naar de eindbestemming. Letterlijk is een ‘Hub’ een spil. Dat is precies de functie die ArcGIS Hub in een stad speelt. Het is een plaats waar data van verschillende bronnen en van diverse partijen samenkomt, en vandaar uit weer naar verschillende richtingen doorgestuurd wordt. Om daarmee de stad nog beter te laten functioneren.

Datagedreven samenwerking

Door data is het mogelijk om effectief samen te werken aan de opgaven van de stad. Van de energietransitie tot de herinrichting van woonwijken, van speelvoorzieningen tot klimaatadaptatie. De ArcGIS Hub is een platform voor participatie en datagedreven samenwerking – voor een smart community-platform.

Gegevens toegankelijk…

Gemeenten hebben veel ambities. Om die te realiseren, zetten zij drie soorten middelen in: geld, menskracht en informatie. ArcGIS Hub gaat over dat laatste. Onze ervaring is dat het bereiken van doelen beter lukt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Om te beginnen moeten gegevens niet alleen op orde zijn, maar ook goed toegankelijk. En hoe meer die data onderling aansluit of geïntegreerd is, hoe beter.

… met tools

Nog waardevoller is het als er bij die data direct slimme tools zijn om samen te werken, op basis van gedeelde data. Door informatie te delen kunnen betrokken partijen hun inspanningen beter op elkaar afstemmen. En als laatste is het essentieel om inwoners actief te betrekken, zodat zij zich gehoord voelen. ArcGIS Hub maakt dit mogelijk.

De vijf pijlers van ArcGIS Hub

Als smart community-platform is ArcGIS Hub gebouwd op vijf pijlers. Bij de opzet en inrichting van ArcGIS Hub staan de opgaven centraal. Wat is het vraagstuk dat opgelost moet worden? Welke partijen spelen een rol? En hoe kan informatie daarbij helpen?

De hub verbindt belanghebbenden, door (open) data te delen, door een omgeving te bieden voor co-creatie en om samen te kunnen werken aan de opgave. Soms is die samenwerking essentieel vanwege de complexiteit van een vraagstuk, met veel betrokken partijen. Vaak gaat het ook om draagvlak en betrokkenheid bij alledaagse dingen.

Voor inwoners en bedrijven

De ArcGIS Hub is dus echt een spil: de plaats waar data samenkomt en weer wordt gebruikt door betrokkenen van de stad. Of dat nu inwoners of bedrijven zijn. Om de stad nog beter te laten functioneren.

Meer weten over ArcGIS Hub? Neem contact op met mij via contact@esri.nl en volg deze blogreeks over smart communities.

Volgend Artikel

De kracht van de kaart bij Kazerne Volgorde Tabellen

Lees dit artikel