Effectief samenwerken in (en aan) een slimme stad

Bij smart cities draait het uiteindelijk om één ding: samen met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad werken aan een nog betere, nog mooiere stad. Door het slim inzetten van data die in onze netwerksteden gedeeld wordt, is het mogelijk om de maatschappelijke opgaven effectief aan te pakken. Mits goed wordt samengewerkt!

Samenwerking is geen doel, het is hét middel bij uitstek om in de tegenwoordige maatschappij dingen te bereiken. De vraagstukken waar we met elkaar voor staan zijn complex, met belangen voor meer partijen. Soms gedeelde belangen, soms tegenstrijdige belangen. Maar wel altijd voor dezelfde stad. Neem daarom het op te lossen vraagstuk als vertrekpunt en ga goed na wie daarin een rol hebben. Maak vervolgens op basis van alle beschikbare data inzichtelijk waar het over gaat. Weten waar we het feitelijk over hebben als basis voor oplossingen. Samenwerken dus, door data te delen. En met gedeelde kennis, gedeelde inzichten komen tot  interventies, plannen en concrete maatregelen.

Locatie

Locatie speelt voor effectief samenwerken een vitale rol van betekenis. Alles gebeurt op een plek, gebeurt ergens in de stad. Dat is ook hoe dingen samenkomen. De impact van geluidsoverlast, fijnstof of druk verkeer op het woonklimaat laat zich voelen in de straat, in de buurt of in de wijk. Geografische data, visualisatie en analyse geven maken dat zichtbaar, laten zien hoe de stad beweegt.

Locatie legt patronen bloot en laat zien welke verbanden en relaties er zijn. Hoe dingen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Locatie toont de impact van een ingreep op de omgeving. Via de locatie worden andere zaken beïnvloedt. Verdichting in een wijk door extra woningbouw leidt tot meer woonruimte maar geeft ook extra verkeersbewegingen en kan ten koste gaan van groen.

Een tweede aspect van locatie is dat het bij uitstek een integratiemechanisme is. Door data over verschillende onderwerpen geografisch te visualiseren, ontstaat een integraal beeld. Nog fundamenteler is de locatiecomponent, zoals die intrinsiek in vrijwel alle gegevens aanwezig is, gebruiken om data te koppelen.

Bert Vermeij: “Geografische data, visualisatie en analyse geven maken dat zichtbaar, laten zien hoe de stad beweegt.”

Effectieve samenwerking

Gedeelde, of nog beter, geïntegreerde data in de netwerksamenleving. Wat houdt dat in? Wat is de essentie van datagedreven samenwerking? Een paar voorbeelden illustreren dat. Gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders werken samen aan de energietransitie. Samen met bewoners, het wijkplatform of de buurtvereniging een plan uitwerken voor collectief groenbeheer of voor het verkeersluw maken van een woonwijk.

De waarde van op deze manier samen de stad maken is evident. Maar het komt niet vanzelf. Betrokkenheid moet je organiseren. Door als ‘smart city’ zichtbaar te zijn in de stad, bijvoorbeeld met een Smart City Lab, waar datagedreven samenwerken tot leven komt. Door goede communicatie. Niet alleen uitleggen wat kan maar vooral ruimte bieden voor ideeën. Door in het wijkcentrum met de inwoners samen aan de slag te gaan met data en tools. Dan blijkt data goud.

Uiteindelijk is het niet de technologie maar zijn het de mensen die de slimme stad maken.

Volgend Artikel

Boek essentiële tijdswinst vanuit je dekkingsplan en KVT-kaart

Lees dit artikel