Het nét ontdekte component in de BI-wereld: locatie-analyse

Dat big data veel te bieden heeft is een bekend gegeven. Veel CIO’s en informatiebeheerders gebruiken inzichten uit data om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen en beleid beter te formuleren. De succesvolste organisaties ervaren de impact van een belangrijke dimensie van data: locatie. Dit is voor velen in de Business Intelligence-wereld nog een onbekend gebied. Ruimtelijke analyses zijn in de big data en Business Intelligence-wereld essentieel in bedrijfsprocessen.

Waar is de locatie-component gebleven bij Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) heeft als doel inzicht te geven in de bedrijfsvoering, waardoor competitief voordeel is te behalen en organisaties slimmer kunnen werken. Een variant van BI – maar minder bekend – is ‘Location Intelligence’: de ruimtelijke component uit de bedrijfsgegevens, waarbij via kaarten meer inzicht wordt verkregen. De vraag naar ruimtelijke analyses neemt toe, omdat het nuttige inzichten oplevert. Zo zijn de volgende vragen bijvoorbeeld met een ruimtelijke analyse nauwkeurig te beantwoorden:

Kortom: het gaat over het oplossen van ruimtelijke vragen, of het toevoegen van een ruimtelijke dimensie aan vragen voor meer inzicht.

Verschuiving

De laatste jaren zie ik al wel dat er een verschuiving plaatsvindt binnen de Business Intelligence. Steeds meer BI-experts ontdekken dat er meer inzicht, patronen en relaties te ontdekken zijn met het gebruik ruimtelijke analyses. Dat het neerzetten van punten op de kaart meer inzicht en context geeft wordt door de meerderheid van de BI-gebruikers ook omarmd. Maar waar het bij deze BI-tools blijft bij visualisatie, gaat ruimtelijke analyse in een geografisch informatiesysteem (GIS) veel verder dan punten op de kaart. Dat is waar de meerwaarde ligt.

Ruimtelijk analyse: inzicht in patronen en relaties

Om een goed inzicht te krijgen wat op een bepaalde locatie of meerdere locaties afspeelt, is het belangrijk data via een GIS op een geografische manier bij elkaar te brengen. Dat het op een kaart staat biedt direct inzicht in alle gegevens en maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen (eigen, business, open, demografische, psychosociale data) realtime te combineren, te integreren en te analyseren. Na deze analyses worden ruimtelijke patronen zichtbaar en hierdoor ontstaan nieuwe inzichten. Enkele voorbeelden:

Verschillende data-afdelingen met een gezamenlijke visie

Ik zie steeds vaker dat organisaties afdeling-overstijgend samenwerken om gezamenlijk de bedrijfsdoelstelling te realiseren. De mindset van het ‘datagedreven werken’ is er al wel bij veel GIS en ICT-afdelingen, zij delen dit nu breed met de organisatie, om er zo meer voordeel uit te halen. De BI-afdeling en GIS-afdeling zullen op termijn dichter bij elkaar komen, immers beide hebben hetzelfde doel – de klantvraag zo goed mogelijk beantwoorden. In de nabije toekomst zal zal afdeling-overstijgend informatiegestuurd werken de standaard zijn. Dan wordt data vanuit allerlei afdelingen beheerd en vraagstukken geïntegreerd worden aangepakt.

Meer informatie

Aan bijna elk vraagstuk en elke situatie is een locatie verbonden. De oplossing van Esri is daarom uw eerste stap naar slimmere besluitvorming en een efficiëntere organisatie. Met deze oplossing kunt u kaarten maken, diepgaande ruimtelijke analyses uitvoeren en antwoorden op uw vragen vinden. Lackó Darázsdi van Esri Nederland heeft jarenlange ervaring in de big data en Business Intelligence-wereld en adviseert organisaties hoe locatie gebruikt kan worden voor meer inzicht.

Wilt u meer informatie over hoe locatie-analyse en onze oplossing meerwaarde kan bieden? Neem voor meer informatie contact op met Esri Nederland via Lackó Darázsdi van Esri Nederland via +31 (0)10 217 07 00 of stuur een e-mail naar contact@esri.nl

Volgend Artikel

Met imagery zie je meer, weet je meer en doe je meer

Lees dit artikel