Het onderwijs van de toekomst

De hoeveelheid data die over een individu wordt verzameld is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door middel van nieuwe technologie worden bedrijfsprocessen steeds meer bepaald door deze beschikbare data, waardoor bedrijfsprocessen veranderen. Deze digitale transformatie heeft impact op het type werk dat gedaan moet worden, de werknemer van de toekomst zal over de gewenste ’technology literacy’ moeten beschikken. En waar anders dan in het onderwijs word je hierop voorbereid?

Digitale transformatie in het onderwijs

Met die gedachte nam ik deel aan de EUROGEO-conferentie op 15 en 16 maart in Keulen. Het onderwerp was ‘Geography for all’ en dat uitte zich in vele interessante workshops, presentaties en posters. Dr. Lia Galani van de Universiteit van Athene ging bijvoorbeeld in op het gebruik van satellite imagery om les te kunnen geven over klimaatverandering, Luc Zwartjes vertelde over GI Learner, een ontwikkelde leerlijn voor GIScience en dr. Jardar Cyvin hield een pleidoor voor het gebruik van virtual reality in combinatie met Story Maps in het voortgezet onderwijs. Geotechnologie kwam veelvuldig aan bod.

Eén van de keynote speakers, professor Gillian Kidman van de Monash Universiteit in Melbourne, presenteerde een geography-for-all-framework. Elke docent hanteert hierin zijn eigen docentstijl om kennis en vaardigheden over te brengen en draagt daarmee bij aan de voorbereiding van de nieuwe generatie burgers en werknemers op hun digitale toekomst. Hoewel niet elke school even ver is in de digitale transformatie neemt de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden zoals ICT-vaardigheden, communiceren en computational thinking overal toe. Hoe kan het onderwijs in deze transformatie mee?

 

GIS als brug

Een geografisch informatiesysteem (GIS) kan de brug vormen tussen inhoudelijke en technologische kennis, kan als communicatiemiddel dienen en stimuleert kritisch en ruimtelijke denken. Een GIS is niet gebonden aan aardrijkskunde. Ook bij biologie, wiskunde, informatiekunde, talen en geschiedenis heeft een GIS meerwaarde. En met ArcGIS Online is een installatie niet nodig. Tijdens de conferentie heb ik tijdens een workshop met deelnemers gewerkt met de app Survey123 for ArcGIS. Een gebruiksvriendelijke online applicatie om gegevens te verzamelen en in kaart te brengen.

Het gebruik ervan past goed bij onderwerpen zoals de eigen leefomgeving, biodiversiteit, weer en klimaat en omgevingsonderwijs. Het instapniveau voor het gebruik van ArcGIS is daarmee niet hoog, met ArcGIS Online kunnen docenten het leren met en over GIS voor elk niveau stimuleren. Met een GIS wordt niet alleen geografische kennis vergaard, er wordt ook aan de ’technology literacy’ gewerkt. Een passend onderwerp voor de EuroGEO-conferentie volgend jaar is dan niet ‘Geography for all’, maar ‘Geo-insights for all’.

Tom Kuijpers is GIS-onderwijscoördinator bij Esri Nederland

Volgend Artikel

De beste projectlocaties te vinden in ArcGIS

Lees dit artikel