Klaar voor het portaal?!

Het portaal staat centraal in het ArcGIS-platform. Met de huidige technologische ontwikkelingen en de Web GIS-visie, merken we dat steeds meer ArcGIS-gebruikers het portaal van hun organisatie meer aandacht geven en dat het portaal daadwerkelijk een centralere plek toegewezen krijgt binnen de (geo)organisatie. Aan de supportafdeling worden met regelmaat vragen gesteld door ArcGIS-gebruikers die een portaal willen inrichten of een gebruikersvraag hebben over de werking van het portaal.

Wat is een portaal?

Het portaal kent twee mogelijkheden: ArcGIS Online en on-premise (Portal for ArcGIS). Het ArcGIS Enterprise portaal (Portal for ArcGIS) maakt onderdeel uit van ArcGIS Enterprise. Samen met ArcGIS Server, de Web Adaptor en de Data Store kan een volledige Enterprise base deployment al worden ingericht, waarnaar services gepubliceerd kunnen worden en waar vandaan deze services vervolgens vanaf allerlei devices kunnen worden ontsloten, kunnen worden gedeeld binnen en buiten de organisatie en waarmee data kan worden bewerkt.

Lees meer over de base deployment

base deployment

Een Single-machine deployment

Toegang tot het portaal met level 1 of level 2

Voor de beheerder van het portaal is een belangrijke rol weggelegd. De beheerder is verantwoordelijk voor de inrichting en het gebruikersgemak van het portaal. Iedere gebruiker krijgt van de beheerder een eigen ‘identiteit’ waaraan bepaalde rechten zijn gekoppeld. Binnen het portaal wordt onderscheid gemaakt tussen level 1 en level 2 Named Users. Afhankelijk van het licentieniveau wordt een bepaald aantal level 2 Named Users meegeleverd met ArcGIS Enterprise. Naast level 2 Named Users heeft het ArcGIS Enterprise-portaal de mogelijkheid om een onbeperkt aantal level 1 Named Users toe te voegen.

Wat betekenen de verschillende levels? Level 1 Named Users kunnen bepaalde toegewezen content bekijken in het portaal. Level 2 Named Users kunnen worden toebedeeld aan GIS’ers. Aan level 2-gebruikers kunnen bepaalde rollen worden toegekend. Dit kunnen zowel standaard beschikbare rollen als zelf samengestelde rollen zijn. Afhankelijk van de rol kan een level 2 Named User meer of minder activiteiten ondernemen binnen het portaal.

Lees meer over de levels en rollen binnen Portal for ArcGIS

Federeren en het aanwijzen van een hosting server

Hoe werkt de inrichting verder? Als een ArcGIS Server met Portal for ArcGIS ‘gefedereerd’ wordt, wordt de toegang tot de server beheerd via het portaal. Bij het publiceren van een service naar deze server, wordt er een item aangemaakt in het portaal. Wie toegang heeft tot de service, wordt bepaald door de rechten die zijn toegekend aan gebruikers in het portaal.

Na het federeren is het mogelijk om een ArcGIS Server als hosting server te configureren. Bij het gebruik van een hosting server kunnen gebruikers direct services naar het portaal publiceren vanuit ArcGIS Pro. De service wordt direct zichtbaar in het content-overzicht van de gebruiker. De basis staat daarmee en nu kunnen medewerkers aan de slag.

Is uw organisatie klaar voor het portaal?!

Volgend Artikel

Boek essentiële tijdswinst vanuit je dekkingsplan en KVT-kaart

Lees dit artikel