Klimaatrisico's in beeld dankzij ArcGIS

Utilities willen zo veel mogelijk storingen voorkomen. Zeker in tijden waarin we te maken kunnen krijgen met klimaatveranderingen, zowel nu als in de toekomst. Liggen assets bijvoorbeeld in gebieden met een verhoogd overstromingsrisico? Met ArcGIS kan met data uit de ‘Levende Atlas’ berekend worden wat de kansen zijn op overstroming en welke effecten dit heeft op de omgeving. Dergelijke data zijn voorhanden. Het is een kwestie van location intelligence optimaal toepassen.

Als het gaat om risicomanagement speelt ArcGIS een belangrijke rol. “Inzicht in de klimaatstatus van je assets is cruciaal”, zegt Frans Keijzer, business developer bij Esri Nederland.

“Dat heb ik via een case in beeld gebracht, waarbij ik heb gekeken naar factoren als plaatsgebonden overstromingskansen van meer dan 20 cm en van meer dan 200 cm.

Maar ook naar de bodemdaling. Ook dat is een belangrijke factor, want in een droger en warmer klimaat versnelt en verergert de daling van de bodem. Allebei deze datasets zijn beschikbaar in de Levende Atlas van Esri en vrij te gebruiken door gebruikers van ArcGIS.

Al deze gegevens heb ik samengebracht in een overzichtelijk dashboard, waarmee je in een oogopslag kunt zien of en met welke risico’s je assets te maken kunnen krijgen. Deze inzichten kun je omzetten naar maatregelen om dergelijke risico’s in te dammen en beter nog: te voorkomen. Goed om te weten is dat de data vaak openbaar zijn en direct te benutten en te gebruiken via ArcGIS.”

Disclaimer: de data van Stedin is gebaseerd op openbare data.

Benieuwd hoe u deze data zelf kan inzetten en deze analyses kan maken? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Volgend Artikel

Benut de samenwerkmogelijkheden van ArcGIS met Collaborations

Lees dit artikel