Maatschappelijke kijk op storingen biedt meerwaarde

Utilities, zoals energieleveranciers, mogen geen storingen hebben. Ze krijgen boetes opgelegd op basis van de tijd van de storing en het aantal getroffenen. Vaak wordt er dus gekozen om eerst de storing op te lossen met de meeste getroffenen. Maar is dit het beste voor de samenleving? Bij Esri Nederland doken we in de materie en brachten we storingen en de impact daarvan in Amsterdam in beeld. We kwamen tot de volgende bevindingen.

Voor wie het een stroomstoring het meeste impact?

Data is mooi en nuttig om storingen in beeld te brengen en te voorkomen, maar wat we in dergelijke gevallen niet mogen vergeten, is dat we vooral te maken hebben met mensen. Voor bewoners van een flat, en zeker voor ouderen en kwetsbaren, heeft een stroomstoring veel impact. Bijvoorbeeld door een lift die niet meer werkt. Wat nu als er brand uitbreekt of als iemand valt, dan kost het de hulpdiensten meer tijd om ter plaatse te komen.

Kwetsbaren worden harder getroffen door storingen

Ook worden mensen die leven onder de armoedegrens vaak harder getroffen door storingen, omdat zij niet de mogelijkheden en middelen hebben te kiezen voor alternatieven. Bewoners van een koopwoning in Amsterdam-Zuid zijn wellicht zelfvoorzienender dankzij het gebruik van zonnepanelen en een warmtepomp. Maar bewoners van zeshoog in Slotermeer hebben die voorzieningen niet.

Veel bedrijven hebben doelen en plannen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Daarin past ook het welzijn van de getroffenen van een storing. Dit dashboard kan dus bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de organisatie. Alle relevante data worden samengebracht in een dashboard, om zo te beoordelen waar een storing de grootste impact heeft. Niet op aantallen, maar op basis van kwetsbaarheden.

De data en software al in huis

Veel van deze datasets zijn beschikbaar in de Levende Atlas, andere zijn verkrijgbaar via onze partners. Met al deze gegevens kunnen utilities via ArcGIS beter inspelen op dergelijke situaties en optimaal resources benutten. Daarmee dragen zij ook bij aan het maatschappelijk belang wat elke utility op de agenda heeft staan. De software daartoe is vaak al in huis, want er is veel meer mogelijk met ArcGIS. Een andere kijk op storingen levert meer inzichten op en heeft dan ook absoluut meerwaarde.

Disclaimer: de dataset van Alliander die gebruikt is voor dit artikel is openbaar. 

Volgend Artikel

Benut de samenwerkmogelijkheden van ArcGIS met Collaborations

Lees dit artikel