Met het Advantage Program maakt PWN bewustere beslissingen

Door: Romana Dekker van Esri Nederland

Elk utility-bedrijf wil graag innoveren en verbeteren. Maar waar begint u? En hoe; met welke middelen, personen en in welk tijdspad? Om meer begeleiding te bieden heeft Esri Nederland het Advantage Program ontwikkeld. Het Advantage Program bevat een dedicated advisor die het bedrijf verder helpt in de ontwikkeling. Door eerst een stip op de horizon te bepalen werkt de advisor met de organisatie om die stip te behalen. Waterleidingbedrijf PWN maakt al een tijdje gebruik van het Advantage Program. We gaan in gesprek met Robin Gravestijn, Product Owner GIS bij PWN en zijn Advisor van Esri Nederland, Marc Hoogerwerf.

Laten we beginnen met de stip op de horizon, wat is de stip voor PWN?
Robin: “We zijn begonnen met het Advantage Program met als doel om het GIS-beheer verder uit te breiden. Na de ArcGIS upgrade naar versie 10.8.1. en de migratie naar de Azure cloud, is de vraag ontstaan hoe we dit optimaal konden beheren. Maar ook, welke aspecten komen daar bij kijken en welke middelen zijn daarvoor nodig? Voorheen lag onze focus vooral de ontwikkeling van met name GeoWeb sites, onderliggende workflows en FME workbenches, op aanvraag van gebruikers. Nu streven we naar een stabiel platform door pro-actief beheer uit te gaan voeren en we issues voor willen blijven.”
Marc voegt toe: “Ik ben ongeveer een half jaar geleden ingestapt als advisor bij PWN. Toen zat PWN midden in een stuk begeleiding om het beheer verder op orde te krijgen. De beheerders bij PWN werden (en worden nog steeds) intern overvraagd. Esri Nederland is daarbij gaan ondersteunen. Zo zijn er twee collega’s van Esri ingezet. Zij helpen twee dagen in de week mee in de ondersteuning van de beheerders. Een belangrijk vraagstuk op dit moment is de update van ArcGIS Enterprise 10.8.1 naar 10.9.1.”

Hoe zouden jullie de belangrijkste stap tot nu toe omschrijven?
Robin: “Het werkt prettig om in processen te denken, maar de belangrijkste ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt is om te leren waar onze grenzen liggen. Voorheen voerden wij onze werkzaamheden volledig zelf uit, van beheer tot oplevering. Maar dit zorgt ook voor krapte in het team en gaf geen tijd voor andere zaken die we wilden oppakken. Nu kijken we bij elk proces of wij dit moeten doen, welke stappen moeten we uitvoeren, en wanneer? Hebben we de juiste kennis en zo niet, moeten we dat dan aanleren of inhuren? Die gedachtegang is belangrijk voor ons team, ook zodat er tijd over blijft voor initiatieven, zoals vliegen met onze drones.”

 

De wereld van boven - het gebruik van dronebeelden binnen ArcGIS

Drone vliegen?
Robin: “Ja, ons hele GIS team is opgeleid tot gecertificeerd drone piloot, maar er is nu te weinig tijd om over ons gebied te vliegen en nieuwe informatie in te winnen. Dat is zonde, want je moet de vaardigheid wel blijven oefenen. Daarnaast sluit drone vliegen mooi aan op een groot innovatief project wat de komende 15 jaar gaat spelen bij PWN. Dan moeten we wel ruimte hebben in ons team om dit uit te voeren.”

Wat zijn de volgende stappen?
Marc: “We kijken verder om zaken op te pakken die direct resultaat opleveren voor interne stakeholders. Zo zijn we onlangs begonnen met ontwikkelen van ideeën voor twee nieuwe dashboards: dashboard leidingbeheer en onderhoud van leidingen en een dashboard geplande werkzaamheden en storingen voor de meldkamer. Het dashboard voor leidingbeheer kijkt vooral naar hoe zitten de assets in elkaar en in welke toestand? Waar wordt er nu onderhoud gepleegd, waar moet het juist plaatsvinden of waar loopt PWN voor of achter op planning?”
Robin: “Precies, voor leidingbeheer is dit zeer waardevolle informatie. Want zij willen tussentijds kunnen bijschakelen als het jaardoel (het aantal brandkranen of afsluiters controleren bijvoorbeeld) mogelijk niet behaald gaat worden.”

Marc: “En het dashboard voor de meldkamer ondersteunt het klantcontacten. Op het moment dat een klant belt met een storing, is er dan inzichtelijk of daar geplande werkzaamheden zijn, of dat het een incidentele storing is? Dat dashboard is nu in ontwikkeling, met als doel dat de meldkamer sneller en adequater kan reageren.”
Robin voegt toe: “De business kant maakt nu vaak gebruik van PowerBI Dashboards, maar die niet zijn altijd flexibel en realtime. Door de samenwerking op te zoeken met de GIS-afdeling kunnen we sneller dashboards bouwen met de juiste actuele informatie.”

Tot slot, zijn jullie tevreden met het proces van het Advantage Program?
Robin: “Het is prettig om te weten aan welk doel we werken en op basis daarvan beslissingen te maken, bijvoorbeeld doen wij het werk zelf of besteden we dit uit / huren we dit in? Maar soms verliezen we, door calamiteiten bijvoorbeeld, de stip even uit het oog. Het is fijn dat we er aan herinnerd worden.”
Marc: “Ik heb wekelijks contact met PWN, een fijne relatie waarbij Robin veel vragen kan stellen en ik deze snel kan uitzoeken. Bij acute problemen schakelen we snel collega’s erbij om snel tot oplossingen te komen. Door het wekelijkse contact zijn wij PWN beter van dienst.”

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel