Optimaal handelingsperspectief door bluswaterdekking in kaart te brengen

Iedere organisatie binnen de openbare orde en veiligheid streeft ernaar: informatiegestuurd optreden. Hoe ziet dit er dan uit binnen bluswaterdekking en wat is de winst die ermee te behalen is?


Scenario’s simuleren en analyseren

Het gemeenschappelijke streven van organisaties binnen openbare orde en veiligheid, is om incidenten te mitigeren: het controleren van de situatie en de impact beheersbaar houden. Het overgrote deel van het werk, zoals de ‘wat als-scenario’s’, wordt voorbereid in de koude fase. Zodat wanneer er nood aan man is scenario’s feilloos kunnen worden uitgevoerd en iedereen het juiste handelingsperspectief heeft. En juist hieraan kan informatiegestuurd optreden een grote bijdrage leveren. Want met beschikbare data zijn veel potentiële scenario’s tot in detail te simuleren en analyseren. Maar dat is niet het enige voordeel dat met informatiegestuurd optreden te behalen is. Door geo-informatie als fundament van het informatiegestuurd optreden in te zetten, krijg je een waardevol instrument waarmee alle betrokkenen veel efficiënter kunnen samenwerken: een kaart. Op deze kaart ziet iedereen – brandweer, politie, de gemeente, etc. – dezelfde actuele informatie. Hierdoor versnellen diverse processen aanzienlijk. En iedereen weet dat snelheid binnen dit werkveld van cruciaal belang is.


Kaart met bluswatervoorzieningen

De verschillende partijen binnen de openbare veiligheid hebben elk behoefte aan eigen, specifieke informatie. Het voordeel van een digitale kaart, is dat al deze informatie in verschillende lagen aanwezig, en aan elkaar te koppelen is. Een voorbeeld van een van de nieuwe toepassingen die beschikbaar zijn voor de brandweer, is de kaart met bluswatervoorzieningen. Deze kaart toont in één oogopslag inzicht in de bluswaterdekking van alle beschikbare bluswatervoorzieningen in de omgeving. Denk hierbij aan brandkranen en putten, maar ook open water en inzet van waterwagens. Hiermee kan voor een bepaald gebied voor diverse scenario’s bepaald worden waar de dichtstbijzijnde bluswatervoorziening zich bevindt en welk materieel er ter plaatse nodig is. Dit klinkt als een rechttoe rechtaan toepassing, maar er is veel meer mee mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Vooral in het geval als de situatie afwijkt van de normale situatie, bijvoorbeeld wanneer er brandkranen buiten gebruik zijn. Ook hier speelt mee dat meerdere partijen betrokken zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ’voldoende’ voorzieningen. Waterbedrijven beheren waterleidingen en de brandkranen. En de brandweer heeft, al dan niet zelfstandig of uitbesteed, de taak om ze te schouwen en maakt er uiteraard gebruik van bij brand. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) verzamelt de actuele situatie van brandkranen, bijvoorbeeld wanneer een brandkraan niet beschikbaar is. Deze data wordt ingeladen en de status van een brandkraan staat weergegeven op de kaart.


Impact visueel op de kaart

Vervolgens is de vraag: ‘wat is de impact van een brandkraan die buiten dienst is?’. Enkel een kruis die staat voor buiten gebruik geeft geen overzicht. Dit wil je visueel maken op de kaart waardoor het voor iedereen – van de commandant tot de mensen op kantoor – direct inzichtelijk is wat de impact is. Met deze informatie kun je in de koude fase alternatieven bedenken, bijvoorbeeld de inzet van een waterwagen. Veel van dit voorbereidend werk zal uiteindelijk niet in de praktijk uitgevoerd worden, maar áls het gebeurt kom je nooit voor verrassingen te staan. Dit is een van de voorbeelden van hoe een kaart op een laagdrempelige manier informatiegestuurd optreden vormgeeft, en ook bij (tijdelijke) afwijkingen iedereen het juiste handelingsperspectief biedt. Op dit moment worden dit soort situaties vaak aangepakt op basis van de kennis en ervaring van medewerkers en onderbuikgevoel. Dat gaat vaak goed, maar met inzetvoorstellen en validatie op de kaart kan er weer een grote stap gezet worden naar het informatiegestuurd optreden.

Ik ben ervan overtuigd dat de kaart met bluswatervoorziening uiteindelijk veel meer kan opleveren in beleidsvoering en strategische keuzes. Wanneer je tijdens een noodsituatie op basis van informatie kunt handelen kan dat levensreddende seconden of zelfs minuten opleveren. En dat lijkt me een resultaat waar iedereen achter staat.

Volgend Artikel

De belangrijkste voordelen van FME-workflows en automations in complexe architecturen

Lees dit artikel