Optimaliseren van samenwerken in AEC-projecten met ArcGIS: Een nieuwe benadering voor efficiëntie en succes

Het succes van Architecture, Engineering, en Construction (AEC) projecten is sterk afhankelijk van effectieve samenwerking tussen de verschillende partijen; opdrachtnemers en opdrachtgevers. GIS is vaak een belangrijk onderdeel in deze projecten en ArcGIS biedt een krachtig platform voor het beheren, delen en analyseren van deze gegevens en heeft verschillende technische samenwerkingsmogelijkheden waaruit een keuze gemaakt kan worden. Idealiter beschikken opdrachtgever en opdrachtnemer beide over ArcGIS. Maar wat als de opdrachtgever geen ArcGIS tot zijn beschikking heeft? Hoe zorgt u ervoor dat het delen van informatie in een project alsnog soepel verloopt en dat de opdrachtgever op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken? In deze blog bespreken we de verschillende commerciële mogelijkheden voor samenwerking in AEC-projecten met ArcGIS, ook als één of meerdere partijen hier niet over beschikken.

 

Opdrachtgever heeft ArcGIS Online

De meest ideale situatie voor een samenwerking is als beide partijen beschikken over ArcGIS. Hierdoor kunnen gegevens eenvoudig gedeeld worden tussen alle partijen en kan er real-time samengewerkt worden aan het beheren, analyseren en visualiseren van het project. Dit leidt tot een betere besluitvorming en meer efficiëntie tijdens het project.

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever wel beschikt over ArcGIS Online maar deze niet met een opdrachtnemer wil openstellen om samen te werken. In dat geval is de situatie gelijk aan een opdrachtnemer die geen ArcGIS Online heeft. Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn in zo’n situatie.

Opdrachtgever heeft geen ArcGIS Online

Als de opdrachtgever geen toegang heeft tot ArcGIS, kan dit uitdagingen met zich meebrengen voor de samenwerking in AEC-projecten. Het is immers niet toegestaan eigen gebruikers (named users) ter beschikking te stellen aan derde partijen. Het zogenaamde Project Delivery Subscription (PDS) biedt een oplossing specifiek voor projecten met betrekking tot deze uitdagingen en is in feite een speciaal ArcGIS Online-portaal. Via het PDS kan de opdrachtnemer het resultaat van één of meerdere projecten delen met de opdrachtgever.

Er wordt gewerkt met één portaal per opdrachtgever, waar twee standaard ArcGIS Creators onder vallen. Dit is uit te breiden met andere named users wanneer gewenst. Na afronding van het project is het portaal over te dragen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer is eigenaar van het portaal en kan er ook voor kiezen om het portaal leeg te maken en in te zetten voor een ander project.
Wil een opdrachtgever dit niet, dan kan een opdrachtnemer het portaal inzetten voor een ander project bij een andere klant.

Een andere mogelijkheid is dat de opdrachtnemer als inkopende partij voor de opdrachtgever fungeert, wat nog meer flexibiliteit biedt. De opdrachtgever is dan eigenaar van de ArcGIS-licentie. De opdrachtnemer kan hiermee naast de technische ontzorging ook de inkoop van de licenties ontzorgen. Hierdoor is de opdrachtnemer niet afhankelijk van of een opdrachtgever licenties heeft en deze beschikbaar wil stellen.

Genoeg mogelijkheden voor een slimme en efficiënte samenwerking

Samenwerken binnen AEC-projecten met ArcGIS biedt dus verschillende mogelijkheden, ook als de opdrachtgever géén ArcGIS heeft. In sommige situaties is de Project Delivery Subscription de beste optie, in andere gevallen is er de mogelijkheid dat de opdrachtnemer de licenties inkoopt om zo de samenwerking met de opdrachtgever te bewerkstelligen. Er is dus altijd een mogelijkheid om veilig en efficiënt samen te werken met ArcGIS.

Volgend Artikel

Processen automatiseren in ArcGIS – wat, wanneer en hoe?

Lees dit artikel