Productivity Excellence: het Utility Event 2022

Op 22 november 2022 vond het jaarlijkse Utility Event plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Er werd groots uitgepakt om het doel ‘een community van gas-, energie-, warmte-, en waterbedrijven samen te brengen’ te verwezenlijken.

Thema: Productivity Excellence

Het thema van dit jaar was Productivity Excellence. Hoe benut u optimaal alle resources in tijden waarin materiaal schaars is, de vraag hoog en u meer moet realiseren met minder mensen? Marco van Cutsen, business manager bij Esri Nederland nam de rol van moderator op zich en vroeg de zaal om de grootste hedendaagse uitdaging. De energietransitie werd door de aanwezigen gezien als de grootste uitdaging voor de utilities. Dat vraagt om creatieve oplossingen en een andere blik op locatiedenken. Frans Keijzer, business developer bij Esri Nederland gaf daarom een presentatie over hoe u Location Intelligence in kan zetten en op een andere manier kan kijken naar data.

Het ochtendprogramma werd verder gevuld met presentaties over ArcGIS. Hermien Bijker van Esri gaf een demo over ArcGIS Knowledge en ArcGIS Workflow, Mark Clavaux, business developer bij Esri Nederland verzorgde een innovatieve tech talk. Ernst Eijkelenboom gaf samen met Bert Havekes (beiden werkzaam bij Esri Nederland) inspirerende demo’s over ArcGIS Utility Network.

Vooruitstrevende klantcasussen

In het middagprogramma hadden we een primeur: het eerste warmtebedrijf dat begon met de registratie van haar assets in ArcGIS stond op het podium. Susanne Herberichs en Marcel Jansen van Ennatuurlijk gaf een inkijkje in een andere manier van bedrijfsvoering, wat interessante vragen opleverden van deelnemers. Bart Reynaert van het Belgische waterbedrijf Pidpa gaf een presentatie hoe er korter op de bal gespeeld wordt met digitalisering. Een presentatie waarbij ze uitlegden hoe ze met ArcGIS Field Maps en GPS-stokken de datakwaliteit verhogen en de verwerking van data verkorten.

Beiden klantpresentaties sloten mooi aan op het thema en het vraagstuk hoe u optimaal alle resources benut en meer kan realiseren in een tijd van schaarste.

Na enkele jaren van beperkingen tijdens events was er nu ruimte genoeg voor samenkomen, netwerken en ouderwetse gezelligheid. Dit werd ondersteund door heerlijke koffie, broodjes en een uitgebreide borrel. Dank aan alle deelnemers van dit event en we hopen u volgend jaar weer te verwelkomen!

Volgend Artikel

Benut de samenwerkmogelijkheden van ArcGIS met Collaborations

Lees dit artikel