Smart bezig? Zet de opgave centraal!

Wat maakt een smart city-platform nu succesvol? Beginnen bij het begin. En dat begin is als regel een concreet probleem; een opgave waar de stad mee zit. Dat kan een van de grote maatschappelijke vraagstukken als de woningmarkt of de energietransitie zijn. Of gewoon een alledaagse vraag, zoals de vernieuwing van een speeltuin, samen met de buurt. Hoe dan ook, het gaat om samenwerken, inwoners betrekken en goede gedeelde informatie. De ArcGIS Hub ondersteunt deze processen.

Meten is weten

Veel steden zijn volop bezig met het creëren van ‘de slimme stad’. De belofte is dat technologie helpt de stad beter te maken. Inwoners wordt gevraagd problemen te melden of om mee te denken over technische snufjes die problemen voorkomen of misschien zelfs oplossen. En zeker, eenvoudige apps op je smartphone verbeteren het leven.

Inwonerpanels, peilingen en ‘digitale prikborden’ leveren een schat aan ideeën van betrokken burgers. Sensoren meten wat we willen weten en leveren data die met slimme analyses patronen en verbanden blootleggen, ons inzicht vergroten en handelingsperspectief geven. Daar gaat het om: wat gaan we doen, hoe helpen al die gegevens te bereiken wat we willen bereiken?

ArcGIS Hub is gebouwd op vijf pijlers: samenwerking, data, locatie, apps, en aan de basis: de opgaven. Het lijkt een open deur, maar de praktijk heeft bewezen dat eerst scherp nadenken over het doel en dat zo concreet mogelijk maken essentieel is.

Voorbeeld: de WoonHub

Om mensen te helpen een passende woning te vinden werken gemeente, woningcorporatie, makelaars en ontwikkelaars samen in de WoonHub. Ze delen data, analyses op de gecombineerde data geven meer grip op het functioneren van de woningmarkt en gerichte informatieproducten ondersteunen woningzoekenden en bevorderen de doorstroming.

In een vergrijzende stad zijn de toegankelijkheid van voorzieningen en de begaanbaarheid van de openbare ruimte belangrijk. Met crowdsourced data over obstakels en andere  knelpunten op straat, aanvullend op de reguliere beheerders uit het BOR-systeem kan de gemeente nog scherper prioriteren. Of winkeliers en horeca-ondernemers worden gestimuleerd de toegankelijkheid van hun zaak te verbeteren. Een eenvoudige app laat zien waar opengestelde toiletten zijn en hoe geschikt die zijn voor mensen met een beperking. De match tussen de fysieke en de sociale stad wordt beter.

Op verschillende plaatsen in het land zijn sensornetwerken waar burgers met eenvoudige sensoren luchtkwaliteit, weer of geluid meten. Deze hyperlocale netwerken geven gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving. Los van de potentiële waarde voor beleidsmakers dragen dit soort initiatieven vooral bij aan betrokkenheid en bewustzijn. Zodat bij wateroverlast op straat niet alleen naar de gemeente wordt gekeken, maar mensen ook gaan nadenken over wat zij zelf kunnen doen. Dat is smart bezig zijn!

Meer informatie over samenwerken aan opgaven

Bij dit voorbeeld brengt ArcGIS Hub belanghebbenden en open data rondom het vraagstuk samen. Apps en geografische informatieproducten zijn de tastbare hulpmiddelen in de samenwerking. En om dit allemaal gesmeerd te laten werken is het eenvoudig gemaakt om met de Hub aantrekkelijke sites in te richten. Dat kan met de interactieve sitebuilder, maar voor verschillende generieke opgaven heeft ArcGIS Hub een voorgeconfigureerde omgeving. Dat zijn de zogenaamde ‘initiatieven’. Voordelen zijn een snelle start en vorm van uniforme aanpak. Op zich heel logisch, want veel vraagstukken spelen in alle gemeenten.

Door de opgave als vertrek te nemen kan met ArcGIS Hub succesvol datagedreven worden samengewerkt. Voor gemeenten en andere organisaties snijdt het mes aan meerdere kanten. Zij kapitaliseren op investeringen in data, betrekken de bewoners bij de opgaven en boeken resultaten. En dat met het platform dat de meeste gemeenten al gebruiken: ArcGIS.

Lees hoe u concreet kunt beginnen met het aanpakken van uw vraagstuk

Volgend Artikel

De kracht van de kaart bij Kazerne Volgorde Tabellen

Lees dit artikel