Tankopslagbedrijven enthousiast over de digitalisering van vergunningsaanvragen

Het gebruik van GIS in de industrie neemt toe. Met GIS-technologie visualiseren (chemie)bedrijven asset- en omgevingsdata, bijvoorbeeld om efficiënter en veiliger te werken. Dankzij een nieuw initiatief van DCMR Milieudienst Rijnmond, ondersteunt GIS de industrie ook bij het aanvragen en actueel houden van vergunningen. Door assetdata te koppelen aan één digitale informatiebron, wordt duidelijk welke vergunningen verplicht zijn en of wijzigingen gevolgen hebben voor hun vergunning. Zo blijven zij altijd en eenvoudig compliant.

Naar verwachting gaat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in. Deze wet moet het eenvoudiger maken om de geldende wet- en regelgeving in te zien. Dat is handig voor bedrijven die vaak te maken krijgen met bijvoorbeeld de milieuwetgeving, zoals bedrijven in de industrie. Het bundelen en digitaliseren van de wet- en regelgeving speelt een grote rol in de ontwikkeling van de Omgevingswet. Deze digitaliseringslag ontbreekt echter voor vergunningen. Het is niet mogelijk om snel inzage te krijgen in de vergunningsvoorschriften en bij wijzigingen in bedrijfsactiviteiten is het vaak onduidelijk of de bestaande vergunning daarvoor geschikt is.

First time right
Om dit gat te vullen, lanceerde DCMR Milieudienst Rijnmond het initiatief Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Het initiatief bestaat uit één centrale digitale informatiebron over vergunningsvoorschriften. Erik van Vliet, projectleider pilot AADV bij bedrijven bij DCMR legt uit waarom dit zo belangrijk is. “De gemiddelde vergunningsaanvraag gaat vijf keer heen en weer omdat informatie ontbreekt of niet juist is aangeleverd. De administratieve lasten zijn daardoor veel te hoog. Het doel van AADV is daarom ‘first time right’.” Een essentiële stap was om de vergunningsaanvraag meer in lijn te brengen met de bedrijfsprocessen. Erik: “Voorheen leverden bedrijven de informatie aan per milieuthema. Echter denken bedrijven niet in milieuthema’s, maar in processen. Daarom hebben we sjablonen opgesteld die precies aangeven welke gegevens voor ieder proces moet worden aangeleverd.”

Euro Tank Terminal
Euro Tank Terminal (ETT) is één van de deelnemers aan de AADV-pilot. De terminal in Europoort verzorgt de opslag van brandstoffen en distillaten. De vergunningsvoorschriften voor ETT zijn complex. Daarom werkt ETT samen met Esri-partner Antea Group, die hen onder andere adviseert over de Omgevingswet, innovatie en veiligheid. Enthousiast over ArcGIS en de koppelingen voor de (chemische) industrie, stelde Antea Group voor de krachten van GIS en AADV te bundelen. Monique Berrevoets-Steenbakker, strategisch adviseur Antea Group: “Vergunningsvoorschriften zijn locatiegebonden. Door assets, zoals tanks en pijpleidingen, in een geografische context te plaatsen, en te koppelen aan de AADV-databron, wordt duidelijk welke voorschriften voor deze assets gelden. En door (milieu)gegevens aan deze assets toe te voegen – de gegevens waarop een vergunningsaanvraag ook wordt getoetst – zie je in één oogopslag of je aan de eisen voldoet. Zo heb je altijd actueel inzicht in jouw compliance.”

Wijzigingen bijhouden
Een groot aandachtspunt voor ETT is het bijhouden van wijzigingen, vertelt Patrick Groenendijk, health, safety and environment manager bij ETT B.V., een onderdeel van VTTI. “Een nieuwe aanvraag, zoals een verzoek voor extra opslag van benzine, kan invloed hebben op je vergunningen. Als bedrijf willen wij onze klant direct kunnen informeren of dat is toegestaan en zo ja, of wij daar een nieuwe vergunningsaanvraag voor moeten indienen en hoelang dat duurt. En wanneer wij een installatie moeten vervangen, willen wij zo snel mogelijk weten of onze bestaande vergunning dat toelaat. Het uitzoekwerk kost ontzettend veel tijd. Met AADV en ArcGIS digitaliseren we dit proces.”

Ideaalbeeld
Het AADV-programma is nog volop in ontwikkeling. In het ideale toekomstscenario heeft ook het bevoegd gezag toegang tot het systeem. Vergunningsverleners kunnen zo eenvoudig beoordelen of bedrijven aan de eisen voldoen. Ook in het visualiseren van informatie is nog veel winst te behalen. Monique: “Stel je voor: na een wijziging in de vergunningsvoorschriften licht de kaart op met alle assets waar deze wijziging invloed op heeft. Hoe mooi zou dat zijn? Naar dat ideaalbeeld werken we toe.”

Dit artikel is gebaseerd op een presentatie gegeven tijdens de Esri GIS Conferentie 2022.

Volgend Artikel

Benut de samenwerkmogelijkheden van ArcGIS met Collaborations

Lees dit artikel