The Science of Where: intelligente besluitvorming op basis van locatie

Als trainee bij Esri Nederland maak ik onderdeel uit van een nieuwe generatie gebruikers voor wie snelle bereikbaarheid en verwerking van informatie een van de normaalste zaken is. De zichtbaarheid van innovatieve techniek verdwijnt hierbij meer naar de achtergrond, terwijl de noodzaak ervan steeds hoger wordt. Om informatie te transformeren tot inzicht voor iedereen is het belang van een gemeenschappelijk referentiekader enorm waardevol.

Verandering

De wereld waarin we leven is enorm aan het veranderen. Omdat zoveel vraagstukken een relatie hebben met de vraag ‘waar iets is’, is locatie een logische en onmisbare factor om tot inzichten te komen. We worden uitgedaagd met vraagstukken rondom duurzaamheid, gezondheid, economie, integratie, sociale zekerheid, noem maar op. Dit vraagt om een vergaand inzicht in achterliggende oorzaken, een betere samenwerking om oplossingsgericht te denken en meer daadkracht om besluiten te maken die ook echt impact hebben.

Er loopt een grote parallel tussen deze maatschappelijke transformatie en de digitale transformatie. Die zien we terugkomen in de adoptie van nieuwe technologieën en begrippen zoals realtime, big data, the Internet of Things, smart cities en machine learning. Ze hebben een enorme impact op het technologische landschap. We zijn een digitale tweeling van de echte wereld aan het creëren. Omdat locatie een centrale spil vormt in een groot aandeel van al deze informatie, prikkelt dit ons om nieuwe manieren te bedenken en bestaande manieren te verbeteren waarmee we geografische intelligentie kunnen toepassen.

Duurzame toekomst

We mogen met enthousiasme groot dromen en klein beginnen om deze transformatie stap voor stap vorm te geven. The Science of Where prikkelt ons om ons denken en doen te veranderen om een duurzame toekomst te ontwikkelen op basis van een gemeenschappelijk begrip: locatie. Hiermee wordt geografisch inzicht overal en altijd beschikbaar, wat ons helpt om het werk sneller te doen, meer samen te werken en beter onderbouwde besluiten te nemen. Ik nodig u graag uit om te ontdekken hoe The Science of Where uw locatie-gebaseerde inzichten kan brengen binnen uw organisatie en daarbuiten, op weg naar een betere wereld.

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel