The Science of Where: locatie brengt doelstellingen, sensordata en demografische data bij elkaar

Als customer succes manager voor de centrale overheid in Nederland kom ik verschillende registraties met diverse informatie tegen. Vanuit mijn rol start ik vaak om met organisaties de stap te maken om deze gegevens te visualiseren. Vervolgens laat ik de kracht van geografie zien om relaties te leggen tussen deze data. Locatie is de sleutel om tussen de gegevens patronen te vinden.

Assetmanagement en de ‘waar’-vraag

Bij organisaties die te maken hebben met assetmanagement zit in elk vraagstuk een waar-vraag, al dan niet verborgen. Assets kunnen stukken asfalt (vlak), stuk geleiderail (lijn) en kolken (punt) zijn die onderling in een netwerk liggen. Deze netwerken hebben een KPI die behaald dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan de reductie van hinder vanuit het netwerk naar de omgeving (geluid, emissie).

Via de locatie worden de doelstellingen, sensordata en demografische data bij elkaar gebracht. Maatregelen en doelstellingen kunnen vervolgens per netwerkschakel (bijvoorbeeld de autosnelweg tussen Rotterdam en Gouda) inzichtelijk gemaakt inclusief urgenties. Tevens kunnen financiële rapportages worden gemaakt worden om de maatregelen te verantwoorden.

‘De wereld opslaan in je computer’

Bovenstaand voorbeeld inspireert mensen om alledaagse en maatschappelijke vraagstukken inzichtelijk te krijgen en hiernaar te handelen. Het is alsof je de wereld in je computer stopt. Het observeren van de omgeving en mogelijkheid om deze te verbeteren kan nu ook digitaal. Het opslaan van ruimtelijk data en het vervolgens ruimtelijk analyseren geeft een indruk van de beleving van de mens op verschillende locaties, waardoor je nieuwe doelstellingen kan realiseren. Wetenschappelijk heet dit de Universe of Discourse. In management-termen wordt dit ook wel de digital twin (GIS hanteert het ruimtelijke model en representatie) genoemd.

Ik krijg er energie van als het mensen zich bewust zijn van het inzicht dat ze met een kaart of geografische analyse kunnen krijgen. Zelf hebben de professionals de kennis van het proces en gaan hierdoor beter begrijpen welke keuzes gemaakt kunnen worden om de doelstelling te behalen. De potentie van het inzicht van een GIS is enorm wanneer datalagen of registraties gecombineerd en geanalyseerd worden. Het mooie van een GIS is dat dit kan zonder administratieve sleutel en deze visualisatie inzicht verschaft.

Volgend Artikel

De beste projectlocaties te vinden in ArcGIS

Lees dit artikel