Van open data naar actieve betrokkenheid

De overheid maakt informatie steeds actiever openbaar, want open data past bij transparantie. Openheid ontstaat door het eenvoudigweg te doen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Organisaties met ArcGIS kunnen open data beheren en deze openbaar delen of automatisch laten exporteren naar diverse open formaten en API’s. Dit bouwt direct voort op de reeds aanwezige informatiehuishouding. Het beheer is eenvoudig en vergt nauwelijks extra inspanningen, terwijl de gepubliceerde open data netjes actueel en op orde blijft.

Werken met open data

Maar onder de streep gaat het om meer. Wat is het doel? Open data is voor een gemeente geen doel op zich en het gaat het om veel meer dan transparantie en ‘afrekenbaarheid’. Het ultieme doel van een open overheid is om burgers invloed te geven op de ontwikkelingen in de stad door ervoor te zorgen dat met die open data kan worden samengewerkt aan een betere stad.

Geografische data publiceren als open data is een middel dat verschillende doelen dient. Zoals goede beslissingen mogelijk maken, interactie en meedenken over vraagstukken in de stad en het creëren van draagvlak. Dat vergt echter meer dan het (eenmalig) kunnen downloaden van data. Het vraagt een directe verbinding met de bron(systemen) en ook is van belang dat data context krijgt. In de context van een concrete opgave of een project heeft data meer betekenis en wordt het dus krachtiger.

Daar komt de ArcGIS Hub van pas. Verder gaan dan downloaden, door met moderne Web GIS-toepassingen en apps open data direct te gebruiken en die betekenis te geven. Dat geeft enorme meerwaarde voor de gebruikers van open data.

Innovatieve oplossingen

Open data bevordert innovatie, is belangrijk voor goede communicatie en draagt bij aan beter onderbouwde beslissingen. Door daarbij de opgave als vertrekpunt te nemen organiseert ArcGIS Hub rond open data-groepen belanghebbenden in samenwerkingsverbanden. Intern, binnen organisaties zijn er ook aantoonbare voordelen, doordat ‘informatiesilo’s worden afgebroken en dat daarmee de waarde van investeringen in GIS wordt versterkt.

Open data binnen ArcGIS Hub is veel meer dan een website voor het downloaden van databestanden. Het gaat erom belanghebbenden juist te betrekken, met behulp van actuele en geautoriseerde content. Maar bovenal moet de content ‘handelingsperspectief’ bieden – het moet aangeboden worden op een manier die nuttig en betekenisvol is voor de gebruiker.

Volgende stap in evolutie

Technische concepten voor open data evolueren. Via publieke viewers en portalen kwamen er open data-sites. En nu is daar de Hub waarmee het delen van open data tussen meerdere partijen mogelijk is. Om samen te kunnen werken aan opgaven, om met behulp van gedeelde data de stad beter te maken.

Om aan de slag te gaan met uw vraagstukken gebruikt u ArcGIS Hub als platform om op basis van de locatie samen te werken met inwoners en partijen. Hier zijn open data en apps voor nodig. Lees meer hierover en vraag een inspiratiesessie aan

Volgend Artikel

De kracht van de kaart bij Kazerne Volgorde Tabellen

Lees dit artikel