Voorbereiden op uw certificering

Op 1 januari 1998 kwam ik in dienst bij Esri Nederland. Dat is al ruim 23,5 jaar. Mensen vragen wel eens  “Hoe houd je het vol?”. Eén van de antwoorden op de vraag heeft te maken met de continue veranderingen in de wereld en de grotere rol die GIS daarin speelt. Wil je de veranderingen in software en problematiek bij kunnen houden? Dan ben je je leven lang aan het leren. En laat leren nou net zijn wat mij drijft.

Nooit uitgeleerd
De vervolgvraag die mensen mij dan stellen is: “Zo langzamerhand weet je toch wel alles?”, maar dat is onmogelijk in het vakgebied van GIS. Het probleem dat dit met zich meebrengt is dat werkgevers moeilijk kunnen bepalen of iemand de juiste GIS-kennis op zijn CV heeft staan. Iemand die 10 jaar GIS-programmeur is niet perse een GIS-analist. Een GIS-databasespecialist is niet perse een goede GIS-tekenaar…

Wil je als medewerker wisselen van baan dan moet je het vaak hebben van je directe (werk)omgeving. Zij weten dat je door je jaren ervaring veel kennis hebt verworven. Met goede reviews kom je een heel eind, toch zou het fijn zijn als je ook op papier je kundigheid kan aantonen. Esri Inc. heeft daarom al vele jaren een certificeringsprogramma. Een internationaal erkent certificaat die jouw kennis en kunde aantoont op een specifiek GIS-onderdeel.

De vervolgvraag die mensen mij dan stellen is: “Zo langzamerhand weet je toch wel alles?”, maar dat is onmogelijk in het vakgebied van GIS.

Wybren Raap

Je kan je o.a. certificeren als Desktop specialist, Enterprise specialist en Specialty specialist. De laatste bevat bijvoorbeeld een examen voor Python of beheer van ArcGIS Online. Meer info over de verschillende examens kan u hier vinden: https://www.esri.com/training/certification-find-exam/

Voorbereiden blijft nodig
Ook als je gespecialiseerd bent in een van de hierboven genoemde gebieden, vergt het behalen van het certificaat enige voorbereiding en zoals ik al eerder aangaf is alles weten in het GIS onmogelijk. Om die reden hebben wij vanuit Esri Nederland een programma opgezet waarmee u zich kan voorbereiden op het certificeren. Tot op heden doen we dit alleen voor de desktop certificaten: ArcGIS Desktop Entry, ArcGIS Desktop Associate en ArcGIS Desktop Professional.

Tijdens de persoonlijke opleiding: “Voorbereiding op uw certificering” krijgt u een maand lang toegang tot een virtueel systeem waarin u 30 uur kan oefenen met trainingen die door Esri Inc. worden aangeraden. U begint de opleiding met een halve dag kick-off met een docent waarin u samen op zoek gaat naar gaten in uw kennis. Deze gaten kan u dan zelfstandig opvullen met het beschikbaar gestelde studiemateriaal. In de 30 dagen periode spreekt u ook nog een keer 2e halve dag met de docent om eventuele vragen te beantwoorden. Aan het einde van de periode bent u dan klaar om het examen af te nemen. Het examen kan u overigens gewoon vanuit huis maken wat eventueel de drempel nog kan verlagen.

We kunnen natuurlijk geen garantie van slagen geven. Het examen wordt afgenomen door een extern bedrijf: Pearson Vue. De opleiding zorgt er echter wel voor dat uw slagingskans aanzienlijk toeneemt. Mocht u toch niet slagen dan heeft u in elk geval nieuwe kennis verworven. En in de GIS-wereld is het nu eenmaal zo dat je een leven lang (Meer dan 23 jaar) kan leren…

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel