Wacht niet langer met migreren naar de ArcGIS Pro Runtime in ArcGIS Enterprise

Bij organisaties die al jaren met ArcGIS werken, kan het voorkomen dat zij nog data in MXD-formaat beheren en toepassen. Om deze data in webservices te gebruiken maken zij gebruik van de ArcMap Runtime. In ArcGIS Enterprise 10.9.1 is de ArcMap Runtime een optionele installatie voor zowel Windows als Unix. Tot deze versie werd de ArcMap Runtime standaard geïnstalleerd bij een nieuwe installatie van de ArcGIS Server-component binnen ArcGIS Enterprise. In deze blog leest u meer over de ArcMap Runtime en wat de wijziging naar optionele installatie voor u betekent.

Wat is de ArcMap Runtime?

De ArcMap Runtime zorgt ervoor dat er services gepubliceerd worden van data (in een ArcMap-document, MXD) vanuit ArcMap naar de ArcGIS Server. Tot de komst van ArcGIS Pro was dit de enige Runtime in ArcGIS Server. Sinds de komst van ArcGIS ArcGIS Pro is er een tweede Runtime toegevoegd aan ArcGIS Server, de ArcGIS Pro Runtime om vanuit ArcGIS Pro webservices te kunnen publiceren. Er zitten veel verschillen in de twee Runtimes, waaronder de onderliggende Python-versie. De ArcMap Runtime werkt net als ArcMap met Python 2.x en de ArcGIS Pro Runtime werkt met Python 3.x.

Waarom de ArcMap Runtime niet installeren?

In januari 2020 heeft de Python Software Foundation de ondersteuning van Python 2.x stopgezet. Dit betekent dat er geen nieuwe bug- en securityfixes komen voor Python 2.x. Voor organisaties die geen niet-ondersteunde componenten op hun server willen installeren, is deze optionele installatie van de ArcMap Runtime een welkome optie.

Waarom de ArcMap Runtime wel installeren?

De optionele installatie van de ArcMap Runtime is bedoeld voor organisatie die nog met webservices werken die in het verleden gepubliceerd zijn vanuit ArcMap met de ArcMap Runtime. Om ervoor te zorgen dat deze webservices blijven werken is het installeren van de ArcMap Runtime noodzakelijk!

Ook organisaties die nog niet overgestapt zijn op ArcGIS Pro om webservices te publiceren naar ArcGIS Enterprise moeten de ArcMap Runtime nog installeren.

ArcGIS Enterprise 10.9.1 is de laatste versie die de ArcMap Runtime bevat. Bij elke aankomende release is het dus niet meer mogelijk om vanuit ArcMap webservices naar ArcGIS Enterprise te publiceren. Het is dan alleen nog mogelijk met de ArcGIS Pro Runtime.

Optionele installatie van de ArcMap Runtime

Optionele installatie van de ArcMap Runtime

Ik gebruik ArcGIS Pro, moet ik de ArcMap Runtime installeren?

Dit hangt ervan af. Voor het publiceren vanuit ArcGIS Pro wordt gebruik gemaakt van de ArcGIS Pro Runtime. Dus daar is het niet voor nodig. Maar het kan zijn dat in het verleden er wel services gepubliceerd zijn vanuit ArcMap. Deze webservices vereisen nog steeds de ArcMap Runtime, ook wanneer u deze nu in ArcGIS Pro gebruikt. Organisaties die overgestapt zijn naar ArcGIS Pro en alleen nog op ArcGIS Pro Runtime gebasseerde webservices hebben, hoeven in ArcGIS Enterprise 10.9.1 de ArcMap Runtime niet te installeren.

Hoe weet ik dat ik ArcMap Runtime webservices heb?

In de ArcGIS Server Manager is bij iedere gepubliceerde service te zien met welke Service Runtime de service is gepubliceerd. Zo controleert u snel en eenvoudig of de ArcMap Runtime nog geïnstalleerd moet worden.

Ik heb ArcMap Runtime-webservices, wat nu?

ArcGIS Enterprise 10.9.1 is de laatste versie die de ArcMap Runtime ondersteunt. Er is dus actie nodig om te zorgen dat webservices in de toekomst ook blijven werken! Hiervoor zijn er twee tools beschikbaar die deze services migreren naar de ArcGIS Pro Service Runtime.

De eerste tool is aanwezig in ArcGIS Server Manager. De Edit Runtime-optie zet webservices om naar de ArcGIS Pro Service Runtime. Dit proces gaat per webservice en kan niet in batch worden uitgevoerd. Met dezelfde optie kan het proces ook worden teruggezet, mocht u iets willen herstellen. Niet alle webservices ondersteunen deze omzetting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de mapservice gebruik maakt een SOE (Server Object Extension) of een SOI (Server Object Interceptor). Ook moeten de service, zogenaamde dedicated services zijn.

De tweede optie voor de migratie is via de command-line-tool, UpdateArcMapServices. Met deze tool is het mogelijk meerdere services tegelijkertijd te migreren. Voordat de migratie wordt uitgevoerd start de updateArcMapServices-tool eerst in analyse-modus. Het resultaat is een overzicht welke image- en mapservice omgezet kunnen worden. Services die niet gemigreerd kunnen worden moeten eerst uitgezet worden voordat de migratie wordt gestart.

Ik heb ArcMap Runtime webservices die niet gemigreerd kunnen worden, wat nu?

Zoals hierboven beschreven kunnen niet alle ArcMap-gebaseerde webservices gemigreerd worden naar de ArcGIS Pro Runtime. Voor welke webservice geldt dit? Geoprocessing services en geocode service kunnen niet gemigreerd worden. Deze zullen verwijderd moeten worden en opnieuw gepubliceerd moeten worden vanuit ArcGIS Pro. Hetzelfde geldt voor mapservices welke lagen bevatten die niet ondersteund worden in ArcGIS Pro, zoals raster catalogs en data opgeslagen in IBM Informix. Voor services met SOE of SOI-ondersteuning, zullen eerst de SOE’s en de SOI’s gemigreerd moeten worden van ArcObjects SDK naar de ArcGIS Enterprise SDK. Meer informatie in de help-documentatie van ArcGIS Server.

Ik gebruik nog ArcMap, kan ik dan nog wel de nieuwe ArcGIS Pro Runtime services gebruiken?

Webservices die direct vanuit ArcGIS Pro zijn gepubliceerd of webservices die gemigreerd zijn van de ArcMap Runtime naar de ArcGIS Pro Runtime kunnen gewoon in ArcMap gebruikt worden.

Wat gebeurt er na ArcGIS Enterprise 10.9.1 met de ArcMap Runtime?

ArcGIS Enterprise 10.9.1 is de enige en laatste versie waar de ArcMap Runtime optioneel geïnstalleerd kan worden. Vanaf 2022 wordt er in nieuwe versies van ArcGIS Enterprise geen ArcMap Runtime meer aangeboden. Dit betekent dat de overstap naar de ArcGIS Pro Runtime noodzakelijk is voordat u van ArcGIS Enterprise 10.9.x of hoger gebruik kan maken. ArcGIS Enterprise 10.9.1 heeft zogenaamde lange-termijn-ondersteuning. Dit betekent dat deze versie tot en met 2027 ondersteund blijft. Maar eerder migreren naar een nieuwere versie heeft voordelen: Er komt nieuwe functionaliteit beschikbaar en de laatste veiligheid-updates zijn uitgevoerd.

Ik wil pas in 2023 migreren van ArcGIS Enterprise 10.7 naar de dan laatste versie, kan dat?

Als de ArcGIS Enterprise 10.7 webservices bevat die nog gemaakt zijn met de ArcMap Runtime, dan zullen deze eerst gemigreerd moeten worden naar de ArcGIS Pro Runtime. Dit kan alleen met ArcGIS Enterprise 10.9.x. Dus ArcGIS Enterprise 10.7 moet dan eerste gemigreerd worden naar ArcGIS Enterprise 10.9.1. In deze omgeving moeten alle ArcMap Runtime webservices gemigreerd worden zoals hierboven beschreven. Daarna kan deze ArcGIS Enterprise 10.9.1-omgeving worden gemigreerd naar de dan actuele versie. Uitstel van de ArcGIS Enterprise-migratie heeft een extra stap in uw migratieplan tot gevolg.

Wacht niet langer

Hoewel ArcGIS Enterprise 10.9.1 nog tot 2027 ondersteund wordt, is het advies om nu een plan te maken hoe bestaande ArcMap Runtime-gebaseerde services gemigreerd gaan worden. Oudere versies van ArcGIS Enterprise lopen uiteraard al eerder uit onderhoud. Voor ArcGIS Enterprise 10.4.x is dit bijvoorbeeld op 1 februari 2022. Voor meer informatie zie de Product Life Cycle-pagina.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de online-documentatie van ArcGIS Server of de ArcGIS-blog-berichten.

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met Esri Nederland voor verdere vragen en ondersteuning!

Volgend Artikel

Met imagery zie je meer, weet je meer en doe je meer

Lees dit artikel