Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Medewerkers hechten steeds meer waarde aan voor welke organisatie ze werken én wie ze op het werk kunnen zijn.

Een groot gedeelte van je leven mag je werken, gemiddeld 70.000 uur. Het is daarom nog belangrijker dat je ergens werkt waar je je prettig voelt, waar je zingeving krijgt en waar je wordt uitgedaagd. Dit geldt ook voor de medewerkers bij Esri Nederland. Voor onze medewerkers is een werkplek met uitdaging, verbinding en maatschappelijke impact belangrijk.

Bij Esri Nederland streven we ernaar dat Esri een plek is waar iedereen zich thuis, veilig en gewaardeerd voelt. Wij beseffen ons dat het lastig is om iedereen dat gevoel te geven, maar wij zetten onze HR-strategie verder in op onderlinge verbinding, samenwerken en zaken bespreekbaar maken. Wij benaderen dit niet vanuit beleid, maar vanuit het perspectief van medewerker.

Steeds meer mensen hechten waarde aan voor welke organisatie ze kunnen werken. Maakt het bedrijf waarvoor ik werk wel maatschappelijke impact? Belangrijk is ook op het werk kunnen zijn wie je bent. Hoe gaat het bedrijf om met inclusiviteit en hoe zorgt het bedrijf voor (psychologische) veiligheid op de werkvloer?

Mariëlle den Elsen
Mariëlle den Elsen

Employee journey
Vorig jaar stond de algemene medewerkersreis, de employee journey, bij ons centraal. De employee journey geeft een goed, algemeen beeld over wat een medewerker bij Esri kan verwachten, maar iedere medewerker is anders en heeft behoefte aan wat anders. Dat vraagt van HR meer maatwerk. Er zijn dus bij Esri bijna 250 employee journeys.

Wat betekent dit concreet voor een medewerker bij Esri?

Iedere medewerker heeft een andere ontwikkelbehoefte. De ene medewerker wil zich verticaal ontwikkelen, terwijl een andere medewerker expert wil worden in een technisch onderwerp. Er zijn algemene loopbaanpaden en er is een learning & development academy voor alle Esrianen. Echter, in de praktijk zie je dat een maatwerk ontwikkelplan het meeste effect heeft. HR kan hierbij ondersteunen met diverse tools en trainings/coachingsvormen.

Onderlinge verbinding

Een ander speerpunt is verbinding. Ook op dit onderwerp wisselt de behoefte en iedere functie vraagt wat anders. De verantwoordelijkheid voor onderlinge verbinding ligt bij onze medewerkers en managers, maar vanuit HR faciliteren wij verbindingsmomenten door een zogenoemde ‘connectkalender’.

Het komt helaas ook voor dat een medeweker iets vervelends meemaakt gedurende zijn of haar medewerkersreis. Er is extra zorg nodig voor ouders of kind. Of iemand die dichtbij staat komt te overlijden. Ook op dat soort momenten wil Esri persoonlijk aandacht hebben voor een medewerker. Wij willen een medewerker dan de ruimte geven en we gaan samen aan de slag om een maatwerkoplossing vorm te geven.

Inclusiviteit

Het laatste belangrijke speerpunt is inclusiviteit. Wij willen dat medewerkers bij Esri kunnen zijn wie ze zijn. Iedereen is anders, maar iedereen wil zich verbonden en gerespecteerd voelen. In het verlengde hiervan ligt psychologische veiligheid: hoe veilig voel je je om jezelf uit spreken? Ook tegen mensen die hiërarchisch boven je staan, zoals een manager, of directeur, maar ook tegen collega’s die wat dominanter of assertiever zijn. Durf jij dan een ander aan te spreken? Durf jij iets bespreekbaar te maken wat je eigenlijk niet prettig vindt of als iets anders kan? Handvatten om zaken bespreekbaar te maken krijgen de medewerkers van Esri Nederland dit jaar. Wij hebben hier een bedrijfsbreed programma voor opgezet. Hoe je je voelt is fundamenteel voor hoe fijn je je voelt op je werk. Wij willen dat iedereen zich prettig voelt bij Esri.

Wordt er over grenzen gegaan, wordt er geschreeuwd tegen je of is er sprake van seksuele intimidatie? Dan accepteren wij dat niet bij Esri. Hier is een apart proces voor.

Bovengenoemde punten zijn een belangrijk onderdeel van de persoonlijke medewerkersreis bij Esri en maken de Esri Cultuur. De cultuur met als fundament de drie kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en inspirerend.

Wil je meer weten over het duurzaamheid/ MVO-beleid van Esri Nederland? Kijk dan op: Duurzaamheid | Esri Nederland

Over Mariëlle den Elsen

Mariëlle den Elsen is senior manager human ressources bij Esri Nederland en als organisatiepsycholoog heeft zij zich gespecialiseerd in groepsdynamica, psychologische veiligheid, leiderschap en persoonlijke (talent)ontwikkeling.

Volgend Artikel

Met imagery zie je meer, weet je meer en doe je meer

Lees dit artikel