ArcGIS voor op School webinar: Geschikte onderzoeksvragen

Tijdens dit webinar gaan we in op het uitwerken van onderzoeksvragen. Hoe vertalen we een onderzoeksvraag naar een survey? En wat is de samenhang tussen de typen vragen in een survey en de visualisatie- en analysemogelijkheden?

Volgend Artikel

Webinar: Haal de ware waarde uit imagery

Lees dit artikel