ArcGIS voor op School webinar: Geschikte onderzoeksvragen

Tijdens dit webinar gaan we in op het uitwerken van onderzoeksvragen. Hoe vertalen we een onderzoeksvraag naar een survey? En wat is de samenhang tussen de typen vragen in een survey en de visualisatie- en analysemogelijkheden?

Volgend Artikel

Webinar: Waarde halen uit realtime & big data met ArcGIS Velocity

Lees dit artikel