De waarde van 3D beleidsvorming voor onze nationale ruimtelijke ordening

Nederland staat voor grote opgaven. Energietransitie, woningbouw, economische groei en klimaatadaptatie. Deze opgaven hebben grote impact op de leefomgeving. Niet alleen boven, maar ook onder de grond. Als uitgangspunt voor samenhangend beleid en verantwoorde ruimtelijke keuzes zijn eenduidige, betrouwbare gegevens van levensbelang. Steeds vaker wordt hierbij gebruik gemaakt van een 3D digitale leefomgeving, ook wel Digital Twin genoemd. Dit maakt informatie transparant, overzichtelijk en toegankelijk. Hiermee worden kansen en risico’s inzichtelijk gemaakt en kunnen de juiste belissingen worden genomen over de leefomgeving boven en onder de grond.

Wilt u meer weten over Digital Twin? Klik hier.

Volgend Artikel

Webinar: Mobiliteitsoplossingen voor gemeenten

Lees dit artikel