Esri GIS Conferentie 2021: Inzicht startkansen warmtetransitie woningcorporaties (Over Morgen en SVH)

Woningcorporaties hebben de ambitie om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Ook spelen ze een sleutelrol in de warmtetransitie. In deze presentatie belichten Over Morgen en SVH de vastgoedatlas. Deze geeft woningcorporaties inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van de warmtetransitie. Daarnaast laat het kansen zien waar gestart kan worden met de ontwikkeling van lokale en regionale warmtenetten.

Volgend Artikel

Webinar: Mobiliteitsoplossingen voor gemeenten

Lees dit artikel