Esri GIS Conferentie 2021: Waterbehoefteviewer - inzicht in agrarische droogte door satellietdata en bodemvochtdata (RVO)

De laatste jaren is het erg droog in Nederland. Vooral 2018 was droog, wat resulteerde in een economisch verlies in de agrarische sector van ongeveer 1 miljard euro. De Waterbehoefteviewer (WBV) berekent de agrarische droogte aan de hand van de NDVI-afwijking en geeft dit weer in hectares en euro’s per deelgebied per waterschap. Er is specifiek aandacht voor hoog salderende gewassen. De WBV wordt doorontwikkeld en binnenkort wordt de droogte-indicator versterkt met bodemvocht uit het OWASIS-model.

Volgend Artikel

Webinar: Datagedreven gebiedsontwikkeling met ArcGIS

Lees dit artikel