Esri GIS Conferentie & Tech 2020: GeoTOP en GIS: een 3D ondergrondmodel in de praktijk

GeoTOP is een model dat de ondiepe ondergrond van Nederland als een 3D raster voorstelt. Het model geeft informatie over de geologische laagopbouw, de grondsoort en de bijbehorende onzekerheden. Aan de hand van aansprekende voorbeelden zullen we zien hoe GeoTOP met behulp van GIS kan worden toegepast in vraagstukken waarbij de samenstelling van de ondiepe ondergrond een belangrijke rol speelt.

Volgend Artikel

Het gebruik van een 3D-mesh in een Digital Twin

Lees dit artikel