Webinar: activerend gebruik van ArcGIS voor op School in de aardrijkskundeles

De mogelijkheden van ArcGIS voor op School zijn erg uitgebreid. U kunt uw lessen nog interactiever maken door nieuwe thema’s, begrippen en gebieden met ArcGIS te introduceren. Test bijvoorbeeld klassikaal de topografische voorkennis van de leerlingen door steden en rivieren op online kaarten in te tekenen of toon foto’s van verschillende klimaatzones en bespreek de kenmerken klassikaal. Een ander voorbeeld is om leerlingen woon-werkverkeer van bekenden in kaart te laten brengen om begrippen, zoals stedelijk netwerk, suburbanisatie en forenzen te duiden. Bovenstaande en andere voorbeelden, lesmateriaal en het laatste ArcGIS voor op School-nieuws komen in dit webinar aan bod.

Volgend Artikel

Webinar: Mobiliteitsoplossingen voor gemeenten

Lees dit artikel