Webinar: 'Hoe u kunt samenwerken aan scenario's voor de energietransitie'

De energietransitie: overal in ons land werken mensen aan plannen en strategieën voor duurzame energie en warmte, lokaal en regionaal. De eerste stap is het in kaart brengen van de energievraag en beschikbare energiebronnen. Vervolgens het ontwikkelen transparante scenario’s voor een gebied, die inzicht geven in keuzemogelijkheden. Gedurende dit proces is het zaak alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken waar nodig. Naast bijvoorbeeld netwerkbedrijven, woningcorporaties en energieleveranciers, zijn inwoners en bedrijven daarbij een belangrijke groep.

Hoe kunt u hier effectief mee aan de slag gaan?
In dit webinar ontdekt u hoe locatie-analyse en scenario ontwikkeling kunnen helpen om op gebiedsniveau tot concrete plannen te komen. Zij vormen de basis voor datagestuurd beleid. Ook leert u hoe u met meerdere partijen en stakeholders op één platform kunt samenwerken waarbij iedereen op het juiste de juiste informatie krijgt, om de juiste besluiten te nemen.

Volgend Artikel

Webinar: Mobiliteitsoplossingen voor gemeenten

Lees dit artikel