27 januari 2022

BP reageert sneller en adequater in een noodsituatie dankzij ArcGIS