15 december 2022

Drones inzetten voor de basisregistraties efficiënter in ArcGIS