In de eerste module leert u de GIS-concepten toepassen binnen uw eigen domein en componenten binnen het platform ArcGIS te plaatsen. Er is uitgebreid aandacht voor cartografie, verschillende soorten analyses, datasoorten, data aggregaties en het presenteren van uw resultaten. Binnen een desktopomgeving gaat u zelfstandig een volledig project uitvoeren, waarbij het verder gaat dan de knoppenkennis van de software: het toepassen van de kennis binnen uw organisatie.

Na een kennismakingsdiner, start de eerste module in februari. Hier zullen we elkaar beter leren kennen en ook al met de eerste concrete opdrachten aan de slag gaan. Netwerken speelt hierbij een belangrijke rol. Vervolgens gaan we op de eerste inhoudelijke dag met elkaar in discussie en bespreken we wat GIS betekent binnen uw domein en voor uzelf. We kijken hierbij direct al vooruit op de thema’s van module 2 en 3: uw organisatie en de samenleving.

Vervolgens richten we ons in de eerste module van het programma op het beter inzicht krijgen van de desktopsoftware van Esri. Aangezien data tegenwoordig steeds eenvoudiger te verkrijgen is en datasets ook steeds groter worden, wordt het omgaan met data en de presentatie er van steeds belangrijker. We spreken met elkaar over datakwaliteit, aggregaties en datamanipulatie.

We gebruiken ArcGIS Pro om ons te bekwamen in de cartografische principes. Hiervoor volgt u in eigen tempo een online training. Ook gaan we met elkaar in discussie over de onderdelen van de training en passen we dit toe in de klassikale trainingen. Een van de klassikale trainingen die aan bod komt gaat over vectoranalyses, hier kijken we naar de belangrijkste tools en workflows om een goede vectoranalyse uit te voeren. Rasteranalyses komen ook aan bod, waarbij de aandacht ook weer wordt gelegd op het vergaren van data. Tijdens deze eerste module maken we kennis met ArcGIS Online en met het inrichten van een eigen portaal. Dit portaal wordt in module II en III uitvoeriger gebruikt.

Aan het einde van module 1 leert u direct het geleerde toe te passen voor uw eigen organisatie, met een onderzoeksproject met een onderwerp naar keuze. Welk thema speelt bij uw organisatie? Bij deze opdracht staat niet alleen de techniek centraal, ook de aanpak van het project en procesmatig maken is belangrijk.

Soft skills zijn ook onderdeel van module I, namelijk presenteren en feedback geven. Aan de hand van beoordelingsmatrixen zullen we peer feedback verzorgen en de geleerde stof op een goede manier leren presenteren. Soft skills zullen in module II en II verder aan bod komen.

Leerdoelen


 • U kunt GIS-concepten toepassen binnen uw eigen domein.
 • U kunt de componenten binnen het platform ArcGIS plaatsen.
 • U kunt binnen een desktopomgeving zelfstandig een volledig project uitvoeren.

Thema's


 • Desktop
 • Cartografie
 • Vectordata
 • Rasterdata
 • Visualisaties
 • Projectmatig werken
 • Aggregaties
 • Analyses
 • Online
 • Beheer
 • GIS-concepten
 • ArcGIS als een platform
 • Introductie geostatistiek
 • Presentatietechnieken
 • Feedback

ArcGIS als een platform


De volgende ArcGIS producten worden in module I - Foundation uitgelicht:

 • ArcGIS Pro
 • ArcGIS Online
 • Applicaties

Wilt u meer informatie?


Kom dan naar de voorlichtingssessie tijdens de Esri GIS Tech