Skip to Content

In module twee kijken we naar GIS in de organisatie. Na afloop heeft u inzicht in het ArcGIS-platform binnen een organisatie en in de mogelijkheden en toepassingen van een Web GIS. Ook kunt u GIS-concepten vertalen naar concrete toepassingen binnen de organisatie.

In de tweede module staat GIS in de organisatie centraal. We richten we ons op Server en Web technologie. De overgang van een traditionele GIS-organisatie naar een organisatie waar een Web GIS centraal staat, vormt de basis van deze module. We kijken hoe in onze eigen organisatie andere afdelingen bereikt kunnen worden met de toepassingen van een Web GIS. Architectuur in de organisatie speelt een belangrijke rol: wat zijn de best practices voor een Web GIS implementatie? Hoe zit de architectuur in uw organisatie in elkaar? Concepten als migratie, infrastructuur en integratie spelen dan ook een belangrijke rol in deze module. Niet alleen de Esri-architectuur, maar ook de aansluiting met andere applicaties uit de business komen aan bod. De aanpak van een migratie, maar ook andere opgaven worden besproken tijdens het thema projectmanagement.

In module II duiken we dieper in de techniek en de toepassingen hiervan. Technieken als: geodatabases, serverinrichting en base deployments worden behandeld, maar ook verschillende apps en veldwerktoepassingen. Hoe kunnen deze apps worden ingezet in de organisatie? We kijken verder dan de geïsoleerde GIS-specialist op een afdeling, namelijk naar de inzet van Web GIS-toepassingen op verschillende afdelingen. In module II spelen wederom soft skills ook een belangrijke rol: hoe kunt u deze concepten vertalen naar toepassingen binnen de organisatie op verschillende schaalniveaus? 

Leerdoelen


 • U heeft inzicht in het ArcGIS-platform binnen een organisatie.
 • U kunt GIS-concepten vertalen naar concrete toepassingen binnen de eigen organisatie.
 • U heeft inzicht in de mogelijkheden en toepassingen van een Web GIS

Thema's


De volgende thema's worden behandeld in module II - Organization:

 • Architectuur
 • Migratie
 • Integratie
 • Infrastructuur
 • Organisatieprocessen
 • Projectaanpak
 • Web GIS
 • Server
 • Veldwerk
 • ICT-visie
 • Geo-informatiemodel

ArcGIS-platform


De volgende onderdelen van het ArcGIS-platform worden in module II - Organization uitgelicht:

 • ArcGIS Enterprise
 • Geodatabases
 • Base Deployment
 • Online Apps
  • Survey123 for ArcGIS
  • Collector for ArcGIS
  • Operations Dashboard for ArcGIS
  • Web AppBuilder for ArcGIS

Wilt u meer informatie?


Kom naar de voorlichtingssessie op 26 november

Lees meer over deze sessie