Skip to main content
,

Esri GIS Professional Programma

Module III - Society

In module III kijken we buiten de grenzen van de organisatie. U leert de techniek te vertalen naar betekenisvolle toepassingen voor eindgebruikers. Ook leert u om verschillende ontwikkelingen te integreren met doelstellingen van de eigen organisatie. Daarnaast leert u met behulp van Web GIS de community te betrekken bij organisatieprocessen. De module brengt de verschillende onderdelen uit de eerdere modules samen en zorgt voor integratie van verschillende actoren, thema’s en techniek.

Waar in module II de organisatie centraal staat, kijken we in module III verder dan de grenzen van onze eigen (GIS) organisatie. We gebruiken de techniek, maar ook de aangeleerde soft skills, om mensen buiten onze organisatie te bereiken. Hoe creëren we betekenisvolle toepassingen voor burgers, klanten en partners? Wat voor eindproducten zijn inzetbaar voor deze doelgroepen? Hoe kunt u de community betrekken bij organisatieprocessen met behulp van Web GIS?

Hierbij spelen de maatschappelijke vraagstukken een grote rol. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, digitale transformatie, mobiliteitsvraagstukken en de energietransitie. Ook nieuwe technische ontwikkelingen en thema’s passeren de revue, zoals big data, artifical intelligence, digital twins, data science, BIM en privacy. Data speelt hierbij logischerwijs een belangrijke rol, zeker op het gebied van open data en gesloten data. Ook de thema’s privacy en ethiek komen aan bod, net als het gebruik van data van anderen. Voor grote datasets gaan we aan de slag met ArcGIS Insights, hierbij hebben we aandacht inductie en deductie.

Leerdoelen

 • U kunt nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen integreren met doelstellingen van de eigen organisatie.
 • U kunt de techniek vertalen naar betekenisvolle toepassingen voor eindgebruikers.
 • U bent in staat met behulp van het Web GIS de community te betrekken bij organisatieprocessen.

Thema's

De volgende thema's worden behandeld in module III - Society:

 • Community
 • Crowdsourcing
 • Informatieproducten
 • Stakeholders
 • Business Engagement
 • Web GIS
 • Digitale transformatie
 • Digitale twin
 • Big Data
 • Data Science
 • Business Intelligence (BI)
 • Assetmanagement
 • Stakeholders - stakeholdermanagement 
 • Ethiek
 • Storytelling
 • Programmeren

ArcGIS als een platform

De volgende ArcGIS producten worden in module III - Society uitgelicht:

 • ArcGIS-portaal 
 • ArcGIS Insights
 • ArcGIS Hub
 • ArcGIS Experience Builder
 • ArcGIS StoryMaps

Wilt u meer informatie?

Bekijk dan onze on demand voorlichtingssessie

Bekijken