Skip to Content

In de laatste module kijken we buiten de grenzen van de organisatie. U leert de techniek te vertalen naar betekenisvolle toepassingen voor eindgebruikers. Ook leert u om nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen te integreren met doelstellingen van de eigen organisatie. Daarnaast leert u met behulp van Web GIS de community te betrekken bij organisatieprocessen.

Waar in module II de organisatie centraal staat, kijken we in module III verder dan de grenzen van onze eigen (GIS) organisatie. We gebruiken de techniek, maar ook de aangeleerde soft skills, om mensen buiten onze organisatie te bereiken. Hoe creëren we betekenisvolle toepassingen voor burgers, klanten en partners? Wat voor eindproducten zijn inzetbaar voor deze doelgroepen? Hoe kunt u de community betrekken bij organisatieprocessen met behulp van Web GIS?

Hierbij spelen de maatschappelijke vraagstukken een grote rol. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, digitale transformatie, mobiliteitsvraagstukken en de energietransitie. Ook nieuwe technische ontwikkelingen en thema’s passeren de revue, zoals big data, artifical intelligence, digital twins, data science, BIM en privacy. Data speelt hierbij logischerwijs een belangrijke rol, zeker op het gebied van open data en gesloten data. Ook de thema’s privacy en ethiek komen aan bod, net als het gebruik van data van anderen. Voor grote datasets gaan we aan de slag met Insights for ArcGIS, hierbij hebben we aandacht inductie en deductie.

In module III bieden we ook ruimte voor klantspecifieke onderwerpen, in de vorm van specials. Afhankelijk van de samenstelling van de groep zullen onderwerpen optioneel aangeboden worden door GIS-professionals die actief zijn op bepaalde vakgebieden en specifieke thema's. Denk hierbij aan Utility Network Management, Business Analyst, Asset Management & BIM en 3D GIS.

Ook brengen we tijdens de laatste module een bezoek aan Esri in California. Het hoofdkantoor in Redlands vormt het decor voor een eindpresentatie, sessies met experts en een eventuele verdieping in specifiek gewenste onderwerpen. 

Leerdoelen


 • U kunt nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen integreren met doelstellingen van de eigen organisatie.
 • U kunt de techniek vertalen naar betekenisvolle toepassingen voor eindgebruikers.
 • U bent in staat met behulp van het Web GIS de community te betrekken bij organisatieprocessen.

Thema's


De volgende thema's worden behandeld in module III - Society:

 • Community
 • Crowdsourcing
 • Informatieproducten
 • Stakeholders
 • Business Engagement
 • Web GIS
 • Digitale transformatie
 • Digitale twin
 • Big Data
 • Data Science
 • Business Intelligence (BI)
 • Assetmanagement
 • BIM
 • Privacy en ethiek

ArcGIS-platform


De volgende onderdelen van het ArcGIS-platform worden in module III - Society uitgelicht:

 • Portal for ArcGIS / ArcGIS Online
 • Insights for ArcGIS
 • ArcGIS Hub

Wilt u meer informatie?


Kom naar de voorlichtingssessie op 26 november

Lees meer over deze sessie