Skip to Content

Geschiedenis van GIS


In de afgelopen vijftig jaar is GIS ontwikkeld van een visie naar een wetenschap. De fenomenale evolutie van GIS van een elementair applicatie naar een modern, krachtig en uitgebreid platform voor het begrijpen en smart ontwerpen van onze wereld bestaat uit verschillende belangrijke mijlpalen.

1960
1960

Het allereerste begin

In de jaren zestig begon het werkveld van geografische informatiesystemen (GIS) vorm te krijgen. Computers en concepten van kwantitatieve en geautomatiseerde geografie ontstonden. Het eerste GIS-werk ging om belangrijk onderzoek die door de academische gemeenschap werd aangevoerd. Later formaliseerde het National Center for Geographic Information and Analysis, geleid door Michael Goodchild, onderzoek naar belangrijke onderwerpen in de geografische informatiewetenschap, waaronder ruimtelijke analyse en visualisatie. Deze inspanningen leidden tot een kwantitatieve revolutie in de wereld van de geografische wetenschap en legden de basis voor GIS.

1963
1963

Het eerste GIS

Het baanbrekende werk van Roger Tomlinson om het Canada Geographic Information System te ontwikkelen, resulteerde in 1963 in het eerste geautomatiseerde GIS ter wereld. De Canadese overheid had Tomlinson opdracht gegeven om een overzicht te maken van zijn natuurlijke hulpbronnen. Hij zag in het gebruik van computers een oplossing voor het samenbrengen van het overzicht van de natuurlijke hulpbronnen van alle provincies. Tomlinson creëerde het ontwerp voor geautomatiseerd computergebruik voor het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden gegevens, waardoor Canada zijn nationale beheerprogramma voor landgebruik kon starten. Hij gaf GIS ook de naam.

1965
1965

Het Harvard Laboratory

Toen hij aan de Northwestern University in 1964 werkte, creëerde Howard Fisher een van de eerste computer mapping softwareprogramma's, met de naam SYMAP. In 1965 richtte hij het Harvard Laboratory voor Computer Graphics op. De eerste computersoftware voor het maken van kaarten werd gemaakt en verfijnd in het lab. Daarnaast werd een onderzoekscentrum voor ruimtelijke analyse en visualisatie opgezet. Veel van de vroege concepten voor GIS en zijn toepassingen zijn bedacht op het lab door een getalenteerde verzameling geografen, planners, computerwetenschappers en anderen uit vele vakgebieden.

1969
1969

Esri is opgericht

In 1969 richtte Jack Dangermond - een lid van het Harvard Lab - en zijn vrouw Laura het Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) op. Het adviesbureau paste computerkartering en ruimtelijke analyse toe om planners van landgebruik en grondstofmanagers te helpen gefundeerde beslissingen te nemen. Het vroege werk van het bedrijf heeft de waarde van GIS voor probleemoplossing aangetoond. Esri ontwikkelde verder veel van de GIS-methoden, voor het maken van kaarten en geografische analyses, die nu worden gebruikt. Deze inspanningen hebben een bredere interesse gewekt in de standaard GIS-softwaretools.

1981
1981

GIS als product

Naarmate computertechnologie krachtiger werd, verbeterde Esri de GIS-softwaretools. Door te werken aan projecten die problemen in de echte wereld oplosten, bewees GIS zijn kracht. Zo kon Esri innoveren en GIS-producten ontwikkelen die in meerdere sectoren gebruikt konden worden. Esri's werk kreeg erkenning van de academische gemeenschap. GIS werd gezien als een nieuwe manier om ruimtelijke analyse en planning uit te voeren. Esri ontwikkelde ARC / INFO, het eerste GIS-product dat verkocht werd aan overheden en bedrijven. De technologie werd gelanceerd in 1981. Dit was de start van de verandering van Esri tot een softwarebedrijf.

GIS vandaag de dag --


GIS is er niet meer alleen voor professionals, maar biedt alle mensen de mogelijkheid om via digitale kaarten hun geografische vragen te beantwoorden. Van applicatie om kaarten te maken en geografische analyses te doen is GIS een platform geworden om op samen te werken. Honderdduizenden organisaties creëren elke dag miljarden kaarten om verhalen te vertellen en patronen, trends en relaties over van alles te delen.

quotemark

GIS gaat over wat data betekent en inzichten uit die data kunnen halen. De technologie ontwikkelt zich snel en biedt een nieuw raamwerk om de wereld beter te begrijpen.


Jack Dangermond
CEO en oprichter van Esri, Inc.

De toekomst van GIS --


Met de transitie van data en services naar het web, en de integratie van eigen data met realtime sensoren via Internet of Things, is GIS een platform dat relevant is geworden voor bijna elk doel. Omdat onze wereld voor grote uitdagingen staat, zoals de toename van de bevolking, klimaatproblemen en mobiliteitsvraagstukken, gaat GIS een steeds belangrijkere rol spelen in de manier waarop we deze onderwerpen aanpakken. De gemeenschappelijke taal van locatie is een middel om oplossingen te vinden.

Voorbeelden van GIS in de praktijk

GIS doet meer dan alleen data visualiseren en analyseren. Bekijk voorbeelden van toepassingen die in hun sector mensen deed inspireren, intrigeren of veranderen.